Voor informatie kunt u zich per post of telefoon wenden tot het bestuur, of u kunt per E-mail een bericht versturen.
Namens het bestuur van het departement treedt als contactpersoon op:

Mevr. H. Lanting-Tuitjer

Korte Bree 13
9461 CE  Gieten

Secretaris telefoon: 0592-262483 
E-mail: hh.lanting@home.nl

Programmaboekje 2018 – 2019

SAMENSTELLING BESTUUR

 

voorzitter De heer A.B.Krikken
Verlengde Asserstraat 77
' 9461 TV Gieten
tel. 0592 - 261695

secretaris Mevr. H. Lanting - Tuitjer
Korte Bree 13
9461 CE Gieten
tel. 0592 - 262483
e-mail: hh.lanting@home.nl

penningmeester Mevr. L. Sternberg
Eexterweg 6E
9461 BD Gieten
tel. 0592 - 263687
Bankrek. nr. NL20RABO0321951328 t.n.v. Nutsdepartement Gieten e.o.

bestuursleden De heer R. Brouwer
Stokleggingslaan 12
9461 CD Gieten
tel. 0592 - 262521

De heer K. C.Kramer
Waardeellaan 11
9461 CL Gieten
tel. 0592-264343

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Departement Gieten e.o.

*wo 26 september 2018 Jaarvergadering en lezing van
Cees Stolk: Strunen met Stolk
*wo 17 oktober 2018 De schok van het nieuwe door Janneke Gelling
*wo 28 november 2018 Lezing over de Groninger kustvaart door Hans Beukema
*wo 30 januari 2019 Mevr. Tent gemeentesecretaris van Aa en Hunze

*wo 27 februari 2019 De heer Marcel Wolters, rechter commissaris vertelt over zijn werk.
*wo 27 maart 2019 Lezing over Mongolië door Gerard Kroese
*vrij 26 april 2019 Excursie naar nog aan te geven bestemming