Feestelijke opening tentoonstelling

“nut’tig leren voor iedereen” in het onderwijsmuseum te rotterdam

 
 

Op 4 april 2009, opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien de tentoonstelling “Nut’tig leren voor iedereen - 225 jaar Nut en onderwijs” in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam. Deze tentoonstelling werd ingericht ter ere van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.


In de tentoonstelling wordt het 225-jarig bestaan van het Nut voor het voetlicht gebracht. Het Nut heeft zich in afgelopen twee eeuwen onder andere ingezet voor het geven van volksonderwijs, het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, het stichten van volksbibliotheken en het oprichten van spaarbanken. Mede dankzij initiatieven van het Nut werd basisonderwijs bereikbaar voor iedereen. Leren lezen, schrijven en rekenen en een ‘deugdzaam ‘en spaarzaam leven leiden moesten voor het ‘gewone’ volk mogelijk worden. Een samenleving met ‘nuttige’ burgers was steeds het doel van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. De originele 19e eeuwse educatieve Nutsprenten zijn onderdeel van de tentoonstelling en verschijnen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in het boek “Leerzame Prentjens voor de Jeugd”. De tentoonstelling duurt nog tot 29 augustus 2009.


De foto’s op deze pagina geven een impressie van de feestelijke opening van de tentoonstelling op 4 april.