Even voorstellen: Tjits en Bart ZwartsenburgEven voorstellen: Tjits en Bart Zwartsenburg

Tjits Zwartsenburg-Veldkamp ontving in november 2019, na langdurig bestuurlijk actief te zijn geweest voor het Nut, de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Haar echtgenoot Bart Zwartsenburg is ook bestuurlijk actief voor het Nut. Reden genoeg om eens nader kennis te maken.  

Lees meer
Erepenningen uitgereiktErepenningen uitgereikt

In de afgelopen maanden werd er sinds lange tijd weer een aantal leden verblijd met een erepenning en ingeschreven in het ereregister van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

Lees meer
Leerzame ledenbijeenkomst Leerzame ledenbijeenkomst

Op 9 november was er voor het eerst een ledenbijeenkomst nieuwe stijl in het Dominicanenklooster in Zwolle.  De lezing van Jochen den Ouden met de titel ‘Cybersecurity in een kilobyte’ ging over digitale beveiliging en privacy.

Lees meer
 
District Noord-Holland opgehevenDistrict Noord-Holland opgeheven

Op 5 oktober 2019 kwamen de leden van district Noord-Holland voor het laatst bijeen. Met het aannemen van de nieuwe statuten, tijdens de algemene vergadering op 22 mei jl.,  zijn de districten en de Centrale Districtsraad als formeel bestuurlijke gremium afgeschaft.

Lees meer
Nutspand Edam Nutspand Edam

Het voormalige Nutspand aan het Jan Nieuwenhuizenplein 9 in Edam is inmiddels tweemaal opengesteld tijdens de Open Monumentendagen. In 2018 en 2019 bezochten in totaal 350 bezoekers dit monument.

Lees meer
Penningen van stort tot sierkastPenningen van stort tot sierkast

Met enige regelmaat ontvangt het secretariaat telefoontjes of e-mails met vragen over penningen die in het verleden zijn uitgereikt. Deze vragen worden doorgespeeld naar Cor den Boer van de archiefcommissie en tevens vrijwilliger in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. 

Lees meer