Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt het Maatschappijbestuur bijgestaan door  Mw. Irene Agterkamp, (Iacom).

Postadres:


 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Postbus 474 , 2990 AL Barendrecht

   
Telefoon:
E-mail:
06-53344855
secretariaat@nutalgemeen.nl
   
Postbank:
NL40INGB0000058082  t.a.v. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Wageningen
Website www.nutalgemeen.nl

 

 
Secretariaat