Het NUTfonds

In mei 2014 zijn vanuit het Nutfonds voor de tweede maal dit jaar subsidies toegekend aan een vijftal projecten in Nederland. Elk van deze projecten staat in de ogen van het maatschappijbestuur in het verlengde van de oorspronkelijke doelstelling van ’t Nut.

De Stichting Singeldingen kreeg een bijdrage toegekend voor een buurtinitiatief dat de saamhorigheid in de omgeving van het Heemraadspark in Rotterdam vergroot voor jong en oud. Centraal punt in het park is een kiosk waar buurtbewoners in 2014 van 14 mei tot 19 juli terecht kunnen voor een praatje, een kopje koffie of een lekkere tosti. Maar dat is niet alles. Op woensdag bakt een buurtbewoner pannenkoeken of taart en elke vrijdagavond wordt er gekookt bij 'In plaats van friet’. Daarnaast is er in de zomermaanden een uitgebreid programma met workshops, een tuinclub, theater en muziek. In deze buurt, waarbinnen sprake is van een enorme diversiteit aan bewoners, creëert Singeldingen een ontmoetingsplek en activiteiten die de onderlinge verstandhoudingen goed doen. De organisatie draait op het vrijwilligerswerk van buurtbewoners en wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren, die soms financieel bijdragen en in andere gevallen in natura.

De andere projecten waaraan de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen subsidie toekende in mei 2014 zijn:

- Stichting Kinderburgemeester Nesselande. Deze stichting organiseert samen met de Kinderburgemeester en de kinderraad diverse activiteiten in deze Rotterdamse buurt.

- Stichting Web, project ‘Mayday Mayday ‘ richt zich door middel van 200 voorstellingen op kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar en heeft als doel bijzondere aandacht te realiseren voor de positie en problemen van kinderen die in een bijzondere situatie opgroeien. Zoals bijvoorbeeld met een (chronisch) ziek of gehandicapt gezinslid, of als er in het gezin langdurig en veelvuldig conflicten voorkomen. De kinderen leren onder meer met beeld, muziek, taal en beweging hun gevoelens en ervaringen uit te drukken. Ook leren zij zich in sociaal opzicht zelfredzaam te gedragen.  

- Resto van Harte in het Oude Noorden, Rotterdam heeft als doel het sociale isolement en sociale uitsluiting van mensen en groepen terug te dringen in de wijk en de deelname van geïsoleerde mensen aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Iedereen is welkom voor een gezonde en goedkope driegangenmaaltijd. Regelmatig komen lokale ondernemers, zorgverleners of welzijnswerkers vertellen over hun activiteiten in de wijk.

- Stichting Aloha Ruiters in Rhoon vroeg het Nutfonds om steun voor de aanschaf van een tweepaardsveewagen om daarmee de bezoeken aan zorginstellingen te faciliteren. De stichting bezoekt met haar paarden zorginstellingen voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Zonder uitzondering zijn bovenstaande projecten gericht op het vergroten van het welzijn van anderen en bevorderen eveneens de deelname aan de samenleving.