aankarchief2 

Archief actueel

Het maatschappijbestuur ontvangt regelmatig per email vragen over de geschiedenis van het Nut of over mensen die in het verleden met het Nut te maken hadden. Het maatschappijbestuur is blij dat Cor den Boer, oud-voorzitter, de deskundige beantwoording van deze vragen ter hand neemt. In de boeken en de nog aanwezige correspondentie in Edam speurt hij geregeld naar antwoorden op de binnengekomen vragen.

jan nieuwenhuyzenOnlangs kwam er een vraag van de heer Kees Verhulst, die lid is van de Historische Vereniging Vlaardingen. Hij wilde een stuk schrijven over de werkzaamheden van ’t Nut in Vlaardingen en vroeg om informatie. Hij had al veel gevonden in het stadsarchief van Vlaardingen en in het Streekmuseum van Jan Anderson, maar alle extra gegevens zou hij zeer op prijs stellen. Cor kon hem het dossier Vlaardingen met de correspondentie tussen het departement en het maatschappijbestuur en het boek ‘Om het Algemeen Volksgeluk’ te leen toesturen. Ook stuurde hij Kees Verhulst digitale foto's van de schilderijen van Jan (foto) en Martinus Nieuwenhuijzen. Met al die gegevens heeft de heer Verhulst voor een belangrijk deel bijgedragen aan nummer 130 van het tijdschrift van de Historische Vereniging Vlaardingen. Hij vertelt hoe door ’t Nut na de oprichting van het departement, de lagere school, de ‘teekenschool’ en later ook de bewaarschool werden gerealiseerd. Daarvoor werd een obligatielening van 13.000 gulden uitgegeven. Het gebouw werd op 9 november 1906 in gebruik genomen.

Het gehele artikel is te lezen op de homepage van http://www.nutalgemeen.nl , via de link in het artikel ‘Het archief actueel: Vlaardingen.’