aank-Adam.jpg

 Projecten departement Amsterdam

De Stichting tot voortzetting van het Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg departement Amsterdam) onderneemt geen activiteiten zoals in vele andere departementen. Het departement Amsterdam beheert een vermogensfonds en keert uit de revenuen donaties uit aan verschillende Amsterdamse projecten binnen de door het departement geformuleerde doelstellingen.  Het departement heeft een impressie van een aantal projecten die de afgelopen periode een donatie mocht ontvangen op een rij gezet.

Het departement Amsterdam ontvangt 40 tot 50 aanvragen per jaar waarvan ongeveer de helft een donatie ontvangt.  Er zijn verschillende aandachtsgebieden.

Cultuureducatie
'Waarom lijn 8 niet meer rijdt' is een voorstelling voor kinderen uit groep 8 van Amsterdamse basisscholen. De stadsverteller van Amsterdam vertelt, begeleid door muziek, waargebeurde verhalen over dappere mensen die tijdens de 2e wereldoorlog hun leven riskeerden om andere mensen te helpen, over mensen die ondergedoken zaten en in altijd aanwezige angst leefden. Het verhaal en lesmateriaal laat zien dat racisme en discriminatie een grote impact op iemands leven kunnen hebben en het stuk maakt voor kinderen invoelbaar hoe het is om met beperking van vrijheid te leven en verbindt het verleden met het heden.

Adamproject

Een tweede project binnen dit thema is Klassiek rondom de klas. Studenten van het conservatorium en (gepensioneerde) musici geven les aan kinderen die door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van muziekles op de muziekscholen en ook nauwelijks in aanraking komen met klassieke muziek. Veel kinderen hebben wel degelijk talenten om klassieke muziek te spelen en krijgen hiertoe middels dit project de kans.

Educatie en maatschappelijke participatie
Projecten die de mogelijkheden en talenten van jongeren en jong volwassenen onderzoeken en ontwikkelen en daarmee maatschappelijke participatie bevorderen worden ondersteund. Zo werd een groep jongeren ondersteund die samen een zelfgekozen Event hebben vorm gegeven. Het bedenken, de onderlinge samenwerking, de organisatie en presentatie, het projectplan en verwerven van financiële middelen waren allemaal onderdelen van het leer/ werkproces. Een aantal jongeren heeft tijdens de bestuursvergadering van het departement Amsterdam een presentatie gegeven. Een bijzondere gebeurtenis.
De “Popcorn kar” is een mooi voorbeeld van een project waar ex-verslaafde jongvolwassenen met een zelfgebouwde popcornkar festivals afgingen, popcorn verkochten, maar vooral ook (opnieuw) werkervaring konden opdoen.

Cultureel erfgoed
Een van de doelen van Amsterdam is het behoud van cultuur en maatschappelijk erfgoed. In dit kader kreeg de oudste kerk van Amsterdam (de Oude Kerk) een donatie voor de aankoop van een bijzonder schilderij. En op het raakvlak van behoud cultureel erfgoed en educatie is het Grafisch Werkcentrum Amsterdam ondersteund. Enerzijds voor het opleiden van een vrijwilliger voor het werken met een oude drukpers ( de Heidelberg), anderzijds een project voor kinderen; de Drukklub Junior. Het is indrukwekkend hoe oude ambachten en technieken de kinderen boeien en tot ware kunstwerken aan zet.

Bijzondere noden
Voor bijzonder kwetsbare kinderen is er een samenwerking met het fonds Bijzondere Noden. Voor kinderen in de knel loopt op dit moment een experiment om scholen met een hoog percentage kinderen die in armoede leven een kleine bijdrage te geven die zij naar eigen inzicht kunnen inzetten voor de meest kwetsbare kinderen. Zonder deze bijdrage kunnen zij niet mee met een schoolreisje, een uitstapje of kunnen zij geen traktatie uitdelen op hun verjaardag. Hiermee zijn de kinderen geholpen maar ook de scholen die niet voor dergelijke kleine uitgaven geen aanvraag hoeven in te dienen.


Buitenland
Amsterdam ondersteunt elk jaar een zogenaamd Buitenland project. Dit jaar is de donatie gegaan naar WereldOuders. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die leven in extreme armoede in Latijns Amerika. De organisatie voorziet in familiehuizen waar de kinderen een veilig thuis vinden en naar school gaan. Voor een project in Nicaragua is er een donatie verstrekt voor de aanschaf van schoolmaterialen voor 261 leerlingen van de basisschool, secondary school en universiteit.

Meer informatie over department Amsterdam treft u aan op de website van het departement: www.nutamsterdam.nl