pand

Nutspand in verkoop 

Het pand van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Edam aan het Jan Nieuwenhuizenplein 9 wordt verkocht. De communicatie met de leden verloopt steeds meer digitaal. Hiervoor is dus een vaste zetel voor het secretariaat niet meer nodig. Ook voor de ledenbijeenkomsten en -vergaderingen wordt het gebouw niet meer gebruikt.

Dat betekent niet dat het Nut niet meer bestaat, integendeel: de vereniging is met ruim 70 leden nog vitaal. De leden zijn veelal verengingen en stichtingen die zich richten op educatie of functioneren als culturele vereniging. Een aantal departementen functioneert als lokaal fonds.

De kosten voor onderhoud van dit rijksmonument uit 1622 overstijgen al jaren de inkomsten uit de gebruiksvergoedingen. Er waren tot medio juni 2017 nog twee gebruikers gevestigd, die zich bezighouden met onderwijs en cultuur. Het pand zal worden verkocht door verkoop bij inschrijving. Het bestuur heeft op die manier toch zicht en grip te houden op de toekomstige bestemming van het mooie pand. De verkoop start deze zomer. 

Het bestuur van ‘t Nut is op zoek naar een nieuwe eigenaar die het monumentale gebouw met respect voor de historie in gebruik neemt. Dat kan zijn als woning, maar ook voor andere activiteiten. Om de nieuwe eigenaar te helpen heeft ’t Nut een uitgebreid pakket samengesteld met informatie over het gebouw, zowel cultuurhistorisch als bouwkundig en financieel. De opbrengst is van belang maar de hoogstbiedende is niet per se de beste eigenaar. Lees meer hier en hier.
 

 

Foto: Jan Nieuwenhuizenplein, Nutspand direct gelegen naast rechtervlag

Foto: www.monumenten.nl