Piet 2017 1

Even voorstellen: de nieuwe voorzitter Piet Hamelink

Piet Hamelink is de nieuwe voorzitter van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Piet is een Nutsman in hart en nieren; op Noord-Beveland en voor district Zuid-Nederland is hij al vele jaren actief voor het Nut.

 Piet is geboren in 1948 in Zeeuws -Vlaanderen (Terneuzen). Op twintigjarige leeftijd verhuisde hij naar Noord- Beveland (Wissenkerke) en daar woont hij nog altijd met zijn echtgenote. Noord-Beveland is een kleine gemeente gelegen op een eiland met ca. 7000 inwoners, verdeeld over een zestal dorpen en met een omtrek (kustlijn) van 56 kilometer.

Het is een toeristisch gebied; de gemeente ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen euro aan toeristenbelasting. Piet bezocht regelmatig Nut-activiteiten van het departement Noord-Beveland. In de jaren ‘70 werd hij bestuurslid van het departement, ook wel genaamd “Nut Noord-Beveland”. Het jubileum boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het departement dat werd opgericht in 1842, had de titel ‘ Van herensociëteit tot culturele vereniging'. In het begin van zijn bestuursperiode had ’t Nut op Noord-Beveland vooral het karakter van een boerenclub waar in de pauze en na de voorstelling of lezing meer werd gesproken over de prijs van aardappelen en uien dan over de voorstelling. Na een onderbreking van acht jaar van zijn bestuurslidmaatschap werd hem door het departement gevraagd om voorzitter te worden. Het departement Noord-Beveland is inmiddels niet meer weg te denken als organisator van podiumkunsten en lezingen op het eiland, voornamelijk in de dorpshuizen Het huidige departementsbestuur is relatief groot en jong; Piet is de enige gepensioneerde. Lees meer over departement Noord-Beveland hier.

Het departement is springlevend. Piet draagt zijn voorzitterschap dan ook met een gerust hart over aan een van de jongere bestuurders. In 2017 viert het departement ook haar 175-jarig bestaan met de circa 300 leden. Piet is actiever dan ooit en vindt zijn leeftijd (70) dan ook geen reden om zijn horizon te beperken. Hij is daarom twee jaar geleden ook toegetreden tot het Maatschappijbestuur. Gegeven de ontwikkelingen en omstandigheden is hij sinds kort ook voorzitter. Hij is dankbaar dat hij in zijn leven tot nu toe al veel mooie kansen zoals deze heeft gekregen. Hij deelt dit geluk met zijn vrouw en familie onder wie inmiddels twee kleinzonen.

Voor zijn pensioen was Piet meer dan veertig jaar werkzaam voor Roompot Vakanties en maakte bij het bedrijf de groei mee van drie naar drieduizend medewerkers. Ook was hij naast zijn baan politiek actief in de gemeenteraad gedurende 23 jaar en voor de Provinciale Staten van Zeeland (12 jaar). Hij  zet zich ook in voor of namens andere besturen en organisaties in de regio. Voorbeelden hiervan zijn de Heemkundige kring, de Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Zeeland, Intervence en de bij de regionale woningbouw stichting. Sinds 2016 maakt hij ook deel uit van de Bondsraad van de ANWB. Piet is ook actief als trouwambtenaar en namens het humanistisch verbond als spreker bij uitvaarten Piet hoopt in het kader van diversiteit en landelijke spreiding een enthousiaste vrouwelijke kandidaat-bestuurder uit het Noorden van het land te mogen begroeten. Bij een voltallig bestuur zal er opnieuw naar de verdeling van functies worden gekeken. Zijn voorzitterschap voor ‘t landelijk Nut beschouwt hij niet als vanzelfsprekend. Maar Piet is wel zeer gemotiveerd om in de komende jaren op enthousiaste wijze een steentje bij te dragen aan ‘t Nut.