Op 5 oktober werd tijdens een feestelijke lunch met vertegenwoordigers van de regering en Kamerleden voor de eerste keer de Nut-MBO prijs uitgereikt aan Ragnhilde van Dijk uit handen van Cor den Boer voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De uitreiking van de geldprijs door het NUT ter waarde van duizend euro vond plaats tijdens de zesdaagse week van het Middelbare Beroepsonderwijs op het Plein in Den Haag.

Wat beweegt een eeuwenoude club als de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen tot het uitreiken van een Nuttige prijs aan een MBO-student?

In de tijd van de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1784), was het heel slecht gesteld met het openbaar onderwijs in Nederland. Er waren geen goede scholen, de onderwijzers waren slecht of helemaal niet geschoold en de schoolboeken die werden gebruikt waren soms vijftig jaar oud. Iedere keer , als een leerling van school ging, kocht de meester zijn schoolboeken terug en verkocht ze weer - met een nieuw kaftje - aan een nieuwe leerling van de eerste klas. Op deze manier verdiende hij een centje bij.

De oprichters van ‘t Nut, Jan Nieuwenhuizen, een predikant uit Monnikendam en zijn zoon Marinus, arts in Edam, vonden met nog een paar andere heren, dat ze aan deze misstand wat moesten doen. Ze richtten een Maatschappij op die als doel had - om door scholing en opvoeding van de minvermogende mensen- het bevorderen van het algemeen volksgeluk en het bevorderen van het burgerschap. Tegenwoordig formuleert ’t Nut haar doelstelling als volgt: “Het leveren van een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in onze samenleving.” Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in Nederland stelt zich ten doel om de leerlingen naast het geven van een opleiding ook aan hen ‘goed burgerschap’ bij te brengen. Dit sluit nauw aan bij de doelstelling van ’t Nut.

Waarom krijgt Ragnhilde een prijs van het NUT ?

Al vanaf het prille begin na de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn er prijzen uitgereikt aan mensen vanwege allerlei bijzondere verdiensten. Mensen die een nieuw goed schoolboek schreven kregen een gouden penning; mensen die een edelmoedige daad hadden verricht (die bijvoorbeeld iemand uit het water redden) kregen bijvoorbeeld een geldbedrag. Kinderen die het goed deden op school werden door ’t Nut nog wel eens beloond met een voorleesboek .Het criterium voor het uitreiken van een Nut- prijs was steeds dat er een daad werd gesteld die ten goede kwam aan het Nut van ’t Algemeen.

Uit de beschrijving van het werk van Ragnhilde ziet ’t Nut overeenkomsten met haar doelstelling: Het leveren van een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in onze samenleving.” Ragnhilde is een zeer betrokken, enthousiaste en initiatiefrijke MBO-studente. Ze heeft ‘Una enfermera de las fronteras’ , haar eigen humanitair project, opgezet. Zij zorgde zelf voor sponsors om op deze wijze mensen in Midden- en Zuid-Amerika verpleegkundige zorg te bieden. Voor haar project heeft Ragnhilde zes verschillende ontwikkelingslanden bezocht, waaronder Ecuador, Costa Rica en Peru. In Peru kwam ze vast te zitten tijdens een overstroming. Dapper hielp ze mee bij de verzorging van gewonden en evacuatie van bewoners van het getroffen gebied.

Ragnhilde vervolgt inmiddels haar zojuist afgeronde MBO - opleiding aan een Hogere BeroepsOpleidng voor verpleegkunde (HBO-V). Zij heeft zich bovendien aangemeld bij Artsen zonder Grenzen omdat ze graag een bijdrage wil leveren aan het werk dat vanuit deze organisatie wordt verricht aan mensen in nood.

Ragnhilde – tezamen met andere kandidaten- door de MBO-raad voorgedragen bij ’t Nut voor NUT-MBO prijs. Het landelijke bestuur van ’t NUT koos haar uit de kandidatengroep als winnaar. De Nut-MBO prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan een MBO-student(e) die door studie en/werk werk laat zien de doelstelling van ‘t Nut een warm hart toe te dragen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen hoopt met deze prijs studenten aan te zetten tot maatschappelijk betrokken ondernemen.

Ragnhilde is dus inmiddels net afgestudeerd als verpleegkundige bij het Alfa-college in Groningen. Wilt u weten of haar droom om te werken voor Artsen zonder grenzen uit komt en haar verdere verhaal lezen? Kijk op ragnhilde.waarbenjij.nu.