Van oudsher heeft het Nut nauwe banden met de SNS Bank. In de afgelopen periode heeft de SNS Bank in verschillende gemeenten in het land SNS Winkels geopend. De 150 SNS kantoren maken plaats voor 300 SNS Winkels met ruimere openingstijden, gelijk aan winkelopeningstijden. Wat nog niet bij alle departementen bekend is, is dat bij de opening van elke SNS Winkel het Nut een cheque van €500,00 ontvangt.

De bestuursleden van het landelijk NUT bezoeken regelmatig een opening van een SNS Winkel. Ook Joyce Jansen-Pierik bezocht  een aantal openingen in het land. Joyce zegt hierover zelf: “Ik houd in de regel een korte toespraak waarin ik vertel wat het NUT doet en deed. Ik vertel dan ook iets over het programma van het departement Olst-Deventer. Als dankwoord gebruik ik meestal de volgende woorden: “Als men wordt uitgenodigd voor een opening is het gebruikelijk om een cadeau mee te nemen. Dat we een cadeau ontvangen is bijzonder. De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is hier heel blij mee." De geldelijke bijdrage zal worden ingezet voor het project ‘Wat Doe Jij?’. Ik bedank dan degene die de bank gaat leiden en de regiomanager van de SNS bank voor deze cheque en wens de bank nog een nuttige toekomst met de nieuwe bankwinkel.“ Inmiddels zijn er 60 winkels geopend en de verwachting is dat er nog een groot aantal zal volgen. In februari is het Nut bij weer drie openingen uitgenodigd.