Op zaterdagochtend 16 april vond de 219e Algemene Ledenvergadering plaats in het Holstohus in Olst. Vijfendertig Nutbestuurders afkomstig uit alle delen van Nederland bezochten deze vergadering. Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Rik Goedman, die 12 jaar secretaris was van het Maatschappijbestuur. Elders leest u meer over het afscheid van Rik Goedman. Ook werd het werkplan van de maatschappij om de problematiek van de laaggeletterdheid samen met geïnteresseerde departementen op te pakken tijdens de vergadering aangenomen. Meer over de nutprojecten leest u elders in deze nieuwsbrief en hier.  

 

Het thema van deze jaarvergadering was: Vrijwilligers werven en behouden; hoe houd ik mijn departement jong en actief? Jeroen Joon voorzitter van de Stichting Platform Maatschappelijk Verantwoord Verenigen gaf een presentatie. Jeroen maakte duidelijk waar de kansen en de bedreigingen van het Nut in gelegen zijn. Voor alle vrijwilligersorganisaties, ook voor Het Nut en de departementen, is het van belang om niet uitsluitend de aandacht te richten op de interne organisatie en eigen activiteiten maar ook daarbuiten. Meer naar buiten gerichte vrijwilligers organisaties hebben veelal minder moeite om vrijwilligers te werven.  Verbinden en samenwerken zijn naar de mening van De Stichting Maatschappelijk Verantwoord Verenigen voor alle vrijwilligersorganisaties kernbegrippen. Dit werd geïllustreerd met de volgende dia.

  

Jeroen Joon

 

Of toekomstige vrijwilligers van de departementen jong zullen/moeten zijn, daarover verschilden de meningen. Met name de groep 60+ heeft tijd en interesse voor vrijwilligerswerk bij het Nut. Tijdens de lunch in de Brasserie was er nog voldoende gelegenheid om na te praten over ervaringen op welke wijze de verschillende departementen vrijwilligers werven maar vooral ook behouden. Een verkorte versie van de diavoorstelling van Jeroen Joon is op te vragen via secretariaat@nutalgemeen.nl. De secretarissen van de departementen ontvangen in mei de volledige diavoorstelling in PDF tegelijk met een bijgewerkte Wegwijzer per e-mail. Foto rechts: Jeroen Joon