Postzegel departement Groningen-Haren 222 jaar actief

DE POSTZEGELS ZIJN INMIDDELS UITVERKOCHT 

Op 31 december 2013 bestaat het Departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 222 jaar!
Ter gelegenheid daarvan is een speciale postzegel uitgegeven. U kunt één of meerdere velletje(s) van deze voor frankering geldige zegels in uw bezit krijgen door € 6,- per velletje over te maken op:   ING 817904 t.n.v. Penningm. Nutsdep. Groningen-Haren te Glimmen o.v.v. postzegels en uw volledige adres.
De zegels worden u dan per omgaande toegezonden.

 

 

Beëindiging departement Meeden en Rijswijk

In de eerste helft van 2013 heeft het maatschappijbestuur kennis genomen en formeel toestemming verleend voor de opheffing van de departementen Meeden en Rijswijk. Departement Meeden lukte het niet meer om onder het geringe aantal leden bestuursleden te vinden. Departement Rijswijk functioneerde al lange tijd als fondsdepartement Vanwege teruglopende rente-inkomsten uit vermogen heeft het bestuur besloten over te gaan tot opheffing van het departement.

Franeker 'bakermat volkstuin' nog steeds initiatiefrijk

29 Jaar na de oprichting van het departement Franeker van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, nam het bestuur een bijzonder initiatief: men besloot tot het verhuren van volkstuinen. Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt, waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd wordt. “In 1838 verhuurt voor het eerst een organisatie volkstuinen, dat gebeurde in Franeker. Hiermee stond Franeker aan de wieg van de volkstuinbeweging in Nederland en België (Wikipedia). Het departement Franeker is vandaag de dag nog steeds zeer initiatiefrijk. Het zeer gevarieerde programma 2013/2014 was al in juni 2013 te vinden op de eigen website. Lees meer 

 

Departement Voorschoten introduceert website

 Departement Voorschoten is sinds kort op het internet te vinden met een eigen website www.nutvoorschoten.nl. Op deze website leest u ondermeer wat 't Nut in Voorschoten  doet. Het departement functioneert onder andere als subsidieverlener voor plaatselijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van t' Nut. Lees meer

 

 Zestig leden 't Nut Bellingwolde in storm op Fries meer

Het jaarlijkse uitje op 18 april jl. op een partyschip in de Friese wateren van zestig leden van 't Nut uit Bellingwolde bleek een zeer avontuurlijke ervaring te zijn geweest voor de deelnemers. Met windkracht acht vielen aan boord glazen aan diggelen en raakten de oudere passagiers lichtelijk in paniek. In de 178 jaar dat de afdeling Bellingwolde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bestaat is het jaarlijkse uitstapje waarschijnlijk nog nooit zo spannend geweest. Op 25 april jl. maakten tweeënzestig andere leden van het departement hetzelfde uitstapje en daar ging alles goed. Lees meer

Departement Bellingwolde bestond in maart 175 jaar en vierde dat met een schoolvoorstelling en een themamiddag over het scheiden van afval. Bellingwolde is een van de grotere nutsdepartementen van het Noorden en streeft nog steeds het ontwikkelen van de mens door verspreiden van kennis na.

 

In memoriam Bets van Hattem

Mevrouw Bets van Hattem,  voorzitter van het departement Geldermalsen, is op 11 maart 2013 overleden.

Het departement en medebestuurders zagen het al een poos aankomen. Bets had, omdat ze het zelf niet meer kon door haar ziekte, haar bestuurswerk aan Cor den Boer, oud-voorzitter van het Maatschappijbestuur, overgedragen. Toch  kwam haar overlijden als een schok. Het departement bewondert het werk dat zij voor ‘t Nut heeft gedaan. Door haar energie en uitgebreide netwerk in Geldermalsen, gaf zij,  gedurende de jaren van haar voorzitterschap, een waardevolle bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstelling van 't Nut: " Het bevorderen van de sociale cohesie in onze samenleving".
 
Tijdens de afscheidsdienst hield Cor den Boer een toespraak. Cor haalde de woorden aan van Bram Vermeulen die luiden dat iemand pas echt overleden is als wij haar zijn vergeten. In de herinnering en de gesprekken blijft  Bets van Hattem voor departement Geldermalsen een vrolijke, sociaal bewogen medebestuurder; een Nutvrouw in hart en nieren.

 

Ansichtkaarten op website Bergum veel bekeken

De website van departement Bergum www.nutburgum.nl is het afgelopen jaar 12.000 keer aangeklikt, een stijging van 4.000 ten opzichte van een eerder jaar. De reden voor deze stijging is de digitale versie van het boek “Burgumers verhalen zelf” en de ansichtkaarten van honderden oude dorpsgezichten. Recent zijn hier weer zo’n 200 aan toegevoegd, waarmee het totaal op 535 komt.

Wilt u zien hoe Burgum er in de vorige eeuw uitzag, dan geeft dit een nagenoeg compleet beeld van straten, kerken, industrieën, verpleeghuizen en andere gebouwen. Verder  vermeldt de site Nut historie, programma en jaarverslagen. De 214 jaar oude cultureel- educatieve organisatie, de oudste in Burgum, groeit gestaag door met momenteel een historisch hoog ledental van 350.