Ledenstop Nut Burgum

Departement Burgum van ’t Nut is opgericht in 1799 door ‘edele mensenvrienden’ met doelstellingen die betrekking hadden op de ontwikkeling van onderwijs, een bibliotheek, huizenbouw en volksontwikkeling. Een jaar na de oprichting werd de eerste Nutspaarbank opgericht en weer enkele jaren later de Nutsbibliotheek. Deze is, na 160 jaar in het bezit te zijn geweest, overgegaan naar de huidige plaatselijke bibliotheek. ‘t Nut is heden ten dage de oudste organisatie in Burgum. De vereniging biedt haar leden een uitgebreid programma waarin diverse culturele en literaire avonden elkaar afwisselen. Daarnaast heeft departement Burgum een door vrijwilligers gerunde speel-o–theek, waar de jeugd tot 9 jaar tegen een geringe jaarlijkse contributie allerhande binnen- en buitenspeelgoed kan lenen.

Wat betreft het aantal bezoekers van de culturele activiteiten liep departement Burgum de laatste tijd tegen de capaciteitsgrenzen aan van de plaatselijke accommodaties. Op donderdag 6 maart jl. vierde ’t Nut Burgum haar 215-jarig bestaan tijdens een feestelijke jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd 400e en voorlopig laatste ingeschreven lid van Departement Burgum verwelkomd. De eer was aan de familie van der Wijk- van Stateheide uit Noardburgum (foto). Zij ontvingen een fleurig boeket van voorzitter Taeke Doevendans. Alle nieuwe aanmeldingen worden vanaf nu op een wachtlijst geplaatst totdat er weer ruimte is binnen het ledenbestand. Op de website van ’t Nut Burgum is veel informatie te vinden. Onder meer een boek met verhalen van Burgummers, boeiend fotomateriaal, en de agenda met daarin de talrijke activiteiten van dit omvangrijke departement.

 

 

2014-BrenWa-laatstDepartement Broek in Waterland opgeheven

Tijdens een bijzondere ledenvergadering van departement Broek in Waterland op 6 juni 2013 hebben de negen aanwezige (bestuurs)leden besloten om tot opheffing over te gaan van het departement per 1 januari 2014. Bij de stemming bleken acht van de aanwezige leden voor opheffing en een lid onthield zich van stemming. In de maanden erna werden er nog een paar activiteiten georganiseerd voor de leden, waaronder op 12 december 2013 de informele opheffingsbijeenkomst van het departement in Het Broeker Huis. Onder het genot van een drankje en een hapje werden de aanwezigen vermaakt door tafelgoochelaar Chris Wagemakers. Als herinnering kregen zij een boekje met als titel ‘Het Nut heeft zijn Nut gehad’ uitgereikt. In het boekje zijn allerlei wetenswaardigheden te lezen over departement Broek in Waterland dat in 1821 werd opgericht. Ook is er een interview opgenomen met Lies Dobber, actief voor ’t Nut sinds 1960 en één van de bestuurders van het laatste uur. Op de foto staan ook de andere bestuursleden van het departement.

Klik HIER voor de PDF-versie van 'Het Nut heeft zijn Nut gehad'.

 

 

 

Een nieuwe website voor Departement Groningen-Haren

2014-www-Groningen-HarenDepartement Groningen(-Haren) maakt al ruim 222 jaar deel uit van het de landelijk overkoepelende Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Nutsdepartement Groningen opgericht in 1791 koos in 1976 voor een fusie met het veel jongere departement Haren. Daarmee was het departement Groningen-Haren een feit. In het kader van het 222-jarig bestaan van het departement Groningen-Haren gaf mevrouw Lies Ast Boiten onlangs een lezing. Zij is ook degene die werkt aan een historisch totaalbeeld van het departement.
Hiervan zal t.z.t. een samenvatting worden getoond op de nieuwe website van departement Groningen-Haren. Tegenwoordig verzorgt departement Groningen–Haren tal van culture en maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten staan in de agenda op de nieuwe website gepubliceerd. Het betreft een gevarieerd programma waarin de komende maanden bijvoorbeeld een lezing van hoogleraar en specialist in de Letterkunde Prof. Dr. Frits van Oostrom met de titel ‘Wereld in Woorden’, een operavoorstelling ‘Opera per Tutti’, en een boottocht Stavoren- Enkhuizen in voorkomen. Naast culturele en maatschappelijke activiteiten ondersteunt het departement lokale organisaties bij de totstandkoming van projecten door op bescheiden schaal subsidies toe te kennen. Aanvragen hiervoor kunnen rechtstreeks via de website gedaan worden.Via de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden. De contributie per jaar komt neer op slechts neer op €10,-.

 

25e Nut Bridge Drive in Geldermalsen

De 25e Nut Bridge Drive van Nutsdepartement Geldermalsen werd op 8 februari bezocht door een speciale gaste: Burgemeester Miranda de Vries (foto). Zij sprak een hartelijk openingswoord waarin zij het ontstaan van ’t Nut vergeleek met dat van de burgemeestersketting. Vervolgens legde zij bij wijze van openingshandeling het gewaagde bod van 2 harten. 34 Paren streden in deze Nut-Bridgewedstrijd om de eer. De winnaars ontvingen de overwinnaarsbeker en mochten als eersten een keuze maken uit de prijzen op de prijzentafel. Zoals altijd werd het toernooi georganiseerd in samenwerking met Bridgeclub Geldermalsen, van wie ook het spelmateriaal en de uitslagcomputer gebruikt werd. Op de website van Bridgeclub Geldermalsen is een selectie foto’s te vinden van dit jaarlijkse toernooi. De dames Slootmaker en van Drooge van ’t Nut, verantwoordelijk voor de organisatie, kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde avond.

Bekijk de foto's van de Nut Bridge Drive HIER. 

 

 

Nutslezing Departement Rotterdam

2014-SwaabMet de oprichting in de Stads-Doelen in 1785 was departement Rotterdam van de Maatschappij, na Amsterdam en Bodegraven het derde departement dat opgericht werd. Sindsdien heeft het departement diverse initiatieven ondernomen op het terrein van onderwijs en volksontwikkeling. Projecten die daarna zelfstandig hun weg vervolgden. Voorbeelden hiervan zijn de Nutsacademie, scholen, de Volkuniversiteit, leesbibliotheek en spaarbank. Tegenwoordig organiseert departement Rotterdam jaarlijks een voordracht ter ondersteuning van eerder genoemde doelen. Deze lezingen zijn na inschrijving gratis toegankelijk voor geïnteresseerde Rotterdammers die hun kennis willen vergroten. Ook jongeren zijn hierbij van harte welkom.

De meest recente bijeenkomst werd georganiseerd op 3 februari 2014 in congres- en debatcentrum Arminius. Dit Rijksmonument en bovendien Rotterdam’s enige Jugendstil kerkgebouw is te vinden op de hoek van de Westersingel en het Museumpark. De juiste ambiance voor een lezing van neurobioloog professor D. F. Swaab (foto). Dick Swaab, die bekend staat om zijn ferme uitspraken is één van de belangrijkste , ook internationaal bekende Nederlandse onderzoekers op het gebied van hersenonderzoek. Het populaire wetenschappelijk werk van Dick Swaab, dat het standaardwerk over het brein wordt genoemd, heet ‘Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer’. Tijdens de goed bezochte voordracht in Arminius is hij onder meer ingegaan op enkele boude uitspraken uit dit bestseller boek. Ook werd aandacht besteed aan de sterke ontwikkeling van het hersenonderzoek de laatste tijd. De hierin aangetoonde verschillen tussen de jongens- en meisjeshersenen hebben belangrijke gevolgen voor het onderwijs. Meer informatie over de activiteiten van Departement Rotterdam van ’t Nut kunt u vinden op www.nutslezing.nl.

 

Overdracht voorzitterschap Zaanstad-Zuid 

Op 24 maart 2014 tijdens de jaarvergadering van departement Zaanstad-Zuid droeg Jan Kanis, na 28 jaar voorzitter te zijn geweest, zijn functie over aan Hans Pielkenrood. Jan Kanis ontving uit handen van Hans Piekenrood een penning voor zijn verdienstelijke werk voor ‘t Nut In Zaanstad. Arno Boon penningmeester sprak tijdens de jaarvergadering namens het maatschappijbestuur woorden van dank uit en gaf aan dat bestuurders zoals Jan Kanis eigenlijk hard nodig zijn binnen ’t Nut en van grote betekenis zijn in onze ‘participatiesamenleving’.

 

 

Presentatie boek geschiedenis Nut Bodegraven

Op 31 maart jongstleden vond onder grote belangstelling in Bodegraven de feestelijke presentatie van het boek over de geschiedenis van het plaatselijke departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen plaats. De schrijver Pieter Westerhof had de pakkende titel “ Bodegravers Pioniers van maatschappelijke en culturele veranderingen in Nederland “ gekozen met als ondertitel “ Geschiedenis van het tweede departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”. De bijeenkomst werd extra luister bijgezet door de aanwezigheid van de landelijk voorzitter mevrouw J. Jansen-Pierik en burgemeester C. van der Kamp. Deze laatste had een voorwoord in het boek geschreven en hij ontving het eerste exemplaar nadat dit door de auteur eerst aan de voorzitter van het departement A.W. van Niekerk was aangeboden (foto).
Lees meer

 

Cultuur voor kinderen bij Nut Nood-Beveland

In het gevarieerde cultuuraanbod 2013/2014 van departement Noord-Beveland is ook gedacht aan de jongsten onder ons. Recent werd in Wissenkerke speciaal voor kinderen (6+)  een zogenaamde familieportretcabaretvoorstelling BENT (‘Bedrijf Eigen Noten Testen!’) gespeeld.

Het Nut in Noord-Beveland weet met zo’n kindervoorstelling de jeugd te boeien en op een leuke manier kennis te laten maken met de activiteiten van ’t Nut. Departement Noord-Beveland biedt voor publieksvriendelijke prijzen podiumkunsten aan. Voor Noord-Beveland is het departement de oudste vereniging van het eiland. Dankzij subsidie zijn de toegangsprijzen laag. De bezoeker met lidmaatschap bij ’t Nut is vaak nóg voordeliger uit.