Nut Winschoten ondersteunt ‘Wat Doe Jij?’ in Oost-Groningen

Op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Oost-Groningen heeft het project ‘Wat Doe Jij?’ vervolg gekregen. Departement Winschoten kreeg in augustus 2013 een bijdrage vanuit het NUTfonds om voorstellingen op scholen te financieren. De voorstellingen werden gepresenteerd door De Steeg, een jongerentheater organisatie. In totaal werden er 21 voorstellingen verzorgd op scholen in verschillende gemeenten in Oost-Groningen.

De jongerentheatergroep van de Steeg toonde realistische scènes in de verschillende klassen om leerlingen te confronteren met hun gedrag. Thema’s die worden belicht zijn onder andere: pesten en groepsdruk. Bij de voorstellingen wordt gebruik gemaakt van interactief / inspringtheater. Dit houdt in dat de voorstellingen onder leiding staan van een verteller, de Joker, die de toeschouwers (leerlingen) bij de scènes betrekt. De Joker daagt uit: 'Wat Doe Jij?' Theater is hier dus hulpmiddel ter bevordering van sociale vaardigheden in de directe leefomgeving van de leerling.

Departement Winschoten ontving ook een subsidie van de RABObank en zal daarmee voorstellingen kunnen financieren op scholen in Oost-Groningen na de zomervakantie in 2014.

 

Nut Delden, een 'bloeiend' departement!

Binnen het Nut bestaan departementen die bloeien als nooit te voren. ‘Hoe doen die departementen dat?’ is een vraag die regelmatig gesteld wordt tijdens ledenbijeenkomsten. Departement Delden geeft een inkijkje in ‘hun’ bloeiende vereniging.

In het jubileumjaar 2012 heeft het bestuur een ledenwerfactie gehouden. De aanleiding was het 175-jarig bestaan van het departement. Naast een mooi programma werd de leden een gratis voorstelling van Nel Kars aangeboden en ook een gratis concert van het Twents Jeugd Symfonie Orkest. Het ledental steeg tot ruim 500 leden. De contributie bedraagt € 12,- voor alleengaanden en € 20,- voor gezinnen. Sommige activiteiten worden de leden gratis aangeboden, voor andere activiteiten wordt, indien nodig, een bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is voor leden nooit meer dan € 7,50.

Het Nutseizoen in Delden loopt van september tot en met de maand mei in het volgende jaar. Elke maand is er een activiteit op cultureel-maatschappelijk gebied. Vaste items zijn de muziekmiddag, de literaire avond, de dagtocht en een excursie. Ook lezingen over kunst en actuele onderwerpen zijn erg in trek. Elk jaar krijgen alle leden eind augustus een folder toegestuurd met daarin het programma voor het komende seizoen. Aansluitend op de jaarvergadering in januari wordt elk jaar een zogenaamde “nazit” gehouden. De bezoekers worden getrakteerd op een Nieuwjaarsborrel met een hapje.

De organisatie van de activiteiten is voornamelijk in handen van de bestuursleden zelf, die zich persoonlijk bezighouden met de vele details. Artiesten en sprekers worden benaderd, locatie en datum zorgvuldig bepaald, financiële details onderhandeld en vastgelegd. En vervolgens de PR: uitnodigingen worden ontwikkeld en verspreid per email of post en ook in de plaatselijke media en op de website zijn voor- en achteraf verslagen en aankondigen te lezen van elke activiteit www.nutdelden.nl. Deze website wordt door één van de bestuursleden onderhouden.


En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: de enthousiaste bestuursleden van ’t Nut in Delden promoten ‘hun’ vereniging zo veel mogelijk bij vrienden, kennissen en familie.     

 (Foto: Trio C tot de Derde op zondagmiddag 17 November 2013) 

 

Bestuur Langstraat biedt gevarieerd programma 2014 / 2015

Departement Langstraat van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft 170 leden. Het bestuur van dit departement bestaat uit Dhr. B. de Graaf (voorzitter), Mw. A.M. Arts – de Vooght (secretaris), Dhr. B. W. Saatrübe (penningmeester), Mw. R. van ’t Oever bestuurslid. Het bestuur biedt de leden twee maal per jaar een aantrekkelijk programma aan en laten bewoners van Langstraat graag ook kennis maken met ‘t Nut. Het departement wil namelijk graag meer jongere ouderen (veertigers en vijftigers) als lid verwelkomen om het huidige aantal leden uit te breiden.

Het bestuur organiseert excursies, cursussen en lezingen. Elk jaar wordt een cyclus van drie themalezingen aangeboden over een actueel onderwerp. Woensdag 21 mei werd er een bezoek gebracht aan twee Hanzesteden. In Hattem was er een stadswandeling onder begeleiding van een gids door de historische binnenstad. In plaats van deze stadswandeling kon men ook kiezen voor een bezoek aan het Anton Pieckmuseum in Hattem.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het prachtige museum ‘De Fundatie’ in Zwolle. Ook hier stonden weer gidsen klaar. Deze interessante dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in Theater Odeon. Voor het najaar is er hard gewerkt aan interessante uitstapjes. Lees meer.                                                                                                                            

 Nut Olst-Deventer wordt beloond tijdens "Hart voor Salland'

Het departement Olst-Deventer heeft op 15 april 2014 een cheque van € 200,20 mogen ontvangen van de Rabobank tijdens de avond van "Hart voor Salland". Rabobank-leden konden stemmen uitdelen aan verschillende stichtingen en verenigingen. Elke stem werd door de Rabobank ‘beloond’ met  € 3,85 aan de betreffende organisatie. Voor het geld heeft het bestuur van het departement Olst-Deventer inmiddels een goede bestemming gevonden. Families die krap bij kas zitten konden ‘een filmpje pakken’ in het eigen Filmhuis. Volgend jaar hoopt het departement Olst-Deventer natuurlijk op nog meer stemmen zodat zij meer mensen kunnen betrekken bij een leuke sociaal culturele activiteit. (Foto: Jan Jansen, penningmeester, met cheque)