•  Aandacht voor Nut in uitzending van RTV Noord-Holland

Op 9 mei jl. besteedde RTV Noord-Holland in het programma 'Oneindig Noord-Holland' aandacht aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de uitzending wordt belicht op welke wijze het Nut een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De redactie is afgereisd naar Edam. In de uitzending wordt duidelijk hoe de verheffing van de minder vermogenden in de samenleving door middel van goed onderwijs door het Nut werd bevorderd.
» Klik hier voor het bekijken van de uitzending.

•  Mevrouw Elly van den Berg erelid van departement Nut Wassenaar 

 

Op 27 april jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering van het departement Wassenaar, Mevrouw Elly A. van den Berg - van Ooijen, afgetreden als bestuurslid. Zij was vijftien jaar actief als vice - voorzitter van het bestuur en voorzitter van de Evenementencommissie. Voor haar activiteiten is zij geëerd met het erelidmaatschap van de vereniging. De oorkonde werd uitgereikt door voorzitter Richard Meijer. Als lid van het Maatschappijbestuur zal zij komend jaar de problematiek van laaggeletterdheid onder de aandacht brengen van de departementen. Lees verder

  

• Cursus schrijf uw levensverhaal door Volksuniversiteit en departementen West-Betuwe  

De Nutdepartementen West-Betuwe en de Volksuniversiteit Culemborg bieden een cursus 'Schrijf uw levensverhaal' aan. De cursus is bestemd voor mensen van 50 jaar en ouder die interesse hebben in het schrijven van hun eigen levensverhaal. De cursus wordt in Geldermalsen,Tiel en Beesd aangeboden in 2011. Lees verder

 

• Kader Abdolah trekt meer dan honderd toehoorders in Olst 

De lezing van Kader Abdolah zondag 17 april in de bibliotheek in het Holstohus in Olst trok meer dan honderd toehoorders. Abdolah was daar op uitnodiging van het NUT, Boekhandel Korten en Bibliotheek Olst-Wijhe. Kader Abdolah nam het publiek mee terug naar zijn jeugd in Iran waar zijn droom om een groot schrijver te worden door zijn grootmoeder werd ingefluisterd. Dat het uiteindelijk Nederland zou wordenwaar de droom verwezenlijkt werd was toeval, eigenlijk wilde hij naar Amerika. Met veel gevoel voor humor en in poëtische zinnen vertelde hij zijn levensverhaal aan een bijzonder aandachtig publiek. In de pauze was er tijd voor het signeren van zijn  boeken en maakte Kader Abdolah met veel van zijn lezers een praatje. Als aandenken aan Olst kreeg Kader Abdolah o.a. het boekje  ‘Verhalen op de pont’ mee.  Het laatste boek gaat over de historie In dit geval zeer toepasselijk omdat hij op de heenweg enige tijd op de pont had moeten wachten aan de overkant van de IJssel.  

 

• Deventer museum toont prenten en schilderijen met een bijzondere betekenis voor 't Nut 

In het Deventer Museum is er een tentoonstelling over de Deventer schrijvers- en schildersfamilie Korteling. Zij waren ondermeer leerling van de Nuts tekenacademie in Deventer. Eén van de tentoongestelde prenten is voorzien van een goedkeuringsstempel van “’t Nut”. De tentoonstelling loopt tot 4 september van dit jaar.     

                                                                      

• Departement Makkum brengt eerste digitale Nieuwsbrief uit    

Departement Makkum bracht op 17 april haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden kan via info@nutmakkum.nl of via www.nutmakkum.nl .

  

• Departement Kampen steunt jaarlijkse kunstwandeling 

Het departement Kampen maakt u graag attent op de jaarlijkse kunstwandeling die Stichting WegVanKunst tijdens het Nationaal Museumweekend houdt. Particuliere interessante huizen zijn open voor publiek, waar kunstenaars hun werk laten zien. Het Nutdepartement Kampen vindt deze wandeling sympathiek, o.a. omdat het hoogwaardige kunst op een levendige manier dicht bij de mensen brengt en steunt de Stichting met een bepaald bedrag. 

 

• Departement Duurswold-Slochteren viert 200-jarig jubileum 

Het Nutdepartement Duurswold-Slochteren bestond in 2010 200 jaar. Het departement vierde dit jubileum op 25 maart jl.  De voorzitter J. Hooijmeijer kreeg tijdens de viering van de burgemeester Verstegen van Slochteren een erepenning van de gemeente overhandigd. Lees verder  

 

• Burgum: Boekpresentatie "Burgumers, verhalen zelf" & kwart eeuw Speel-o-theek

Donderdagavond 10 maart werd in "De Pleats" het door het Nutdepartement Burgum uitgegeven boek "Burgumers, verhalen zelf" uitgereikt aan de inzenders. De door (oud) Burgumers geschreven anekdotes zijn het afgelopen jaar verzameld, geredigeerd en waar nodig van foto's voorzien door voorzitter Taeke Doevendans. Het 110 pagina's tellende boek is na intekening verschenen in een oplage van 450 exemplaren. Lees verder

Tijdens de 212e jaarvergadering van Nut Burgum e.o. werden de vrijwilligers van de speel-o-theek met bloemen verrast. Dit als dank voor hun inzet bij het 25-jarig jubileum van deze speelgoed uitleen "Speel-o-tiefje". Lees verder

 
• Lezing Departement Rotterdam "Het belang van naïviteit" door  Prof. Dr. G.A.M.Groot

Prof. Dr. G.A.M.Groot schrijver en filosoof en Hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaf op uitnodiging van het departement Rotterdam op 7 februari een lezing met als titel "Het belang van naïviteit". Naar aanleiding van deze lezing verscheen op 20 februari 2011 een artikel in het NRC handelsblad met als titel "Alle Nederlanders, behalve ik, zijn ongelukkig en hufterig". U kunt de tekst van de lezing opvragen bij het departement Rotterdam secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl.

 

• Opening Buitenschoolse Opvang De Speelvijver in Nutsschool Oldenzaal

Na een lange tijd van onderzoeken en plannen maken, is de BSO-ruimte in de Nutsschool nu eindelijk gerealiseerd en in gebruik genomen. Een grote wens van de Nutsschool gaat daarmee in vervulling. Op deze wijze wil de school zich als binnenstadschool onderscheiden door niet alleen onderwijs maar ook voor-, tussen- en naschoolse opvang te bieden aan haar leerlingen. De BSO draagt de naam ‘De Speelvijver’ en wordt geëxploiteerd door KDV Kiekeboe uit Oldenzaal. De Nutsschool speelt daarbij in op landelijke ontwikkelingen, waarbij het kabinet streeft om te komen tot steeds meer brede scholen in den lande. In een brede school wordt onderwijs gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Gezien de groeiende behoefte naar kinderopvang, is dit de eerste stap die is gezet om daarmee aan de wensen van ouders tegemoet te komen. De nieuwe locatie is multifunctioneel. Behalve voor BSO, worden de ruimten ook gebruikt voor de tussen schoolse opvang en daarnaast voor het geven van onderwijs en remedial teaching aan kleine groepjes kinderen.

Er is Op 26 januari vond de officiële opening plaats. Daarbij werd ook het gulle gebaar van de SNS, de overhandiging van de cheque van € 500 bij gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Vriezenveen, gememoreerd. Het geld is gebruikt om voor de ruimten van de tussen schoolse opvang nieuw meubilair aan te schaffen.

• Departement Blijham 150 jaar

Vorig jaar bestond departement Blijham 150 jaar. Het verslag van de viering van dit Jubileum van het Departement dat werd gehouden op 26 november 2010 in het Zalencentrum “Het Oude Wapen” te Blijham vindt u hier.