Departement Langstraat ondersteunt Wikimedia

Bij de ontwikkeling van de programmering heeft departement Langstraat ervaren dat Wikipedia een onmisbare bron van informatie vormt. Regelmatig maken de bestuurders gebruik van deze online encyclopedie. Op 10 september 2014 was er een vaartocht langs buitens en kastelen langs de Vecht. De indrukwekkende toelichting bij deze vaartocht was nooit zonder wikipedia tot stand gekomen. Het bestuur en de leden waren zo onder de indruk van de bredere inzetbaarheid van de door Wikipedia verzamelde en toegankelijk gemaakte informatie dat zij hebben besloten een eenmalige donatie te doenaan de overkoepelende internationale Wikimedia Foundation, die zich zonder winstoogmerk inzet voor de verspreiding van vrije kennis.  Het departement hoopt dat er meer departementen dit voorbeeld zullen volgen. Doneren aan de foundation van Wikimedia is eenvoudig. Lees meer.

 

Voordracht door Ko Colijn in Rotterdam: De wereld draait door

 Prof. dr. Ko Colijn is een Nederlandse journalist en politicoloog die op 2 februari 2015 een voordracht hield in Rotterdam. Colijn studeerde in 1975 af in de politieke wetenschappen (met als specialisatie internationale betrekkingen) aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Sinds 1978 is hij verbonden aan het weekblad Vrij Nederland. Hij schrijft over internationale politiek, en vooral over internationale veiligheidskwesties. Hij is regelmatig als deskundige op deze terreinen te zien op de  televisie en te horen op de radio in actualiteitenrubrieken.

Sinds 2006 is Colijn verbonden aan de Erasmus Universiteit als bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen, specifiek op het gebied van mondiale veiligheidsvraagstukken. Deze leerstoel is ingesteld door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). Vanuit die positie is Colijn sinds 1 mei 2011 directeur van Instituut Clingendael. Lees meer. 

 

 

Departement Gieten viert jubileum 

Gietenvoorzitter

Het Nutsdepartement Gieten e.o. is één van de oudste verenigingen in Gieten, respectievelijk in de gemeente Aa en Hunze. In 2014 bestond het departement 150 jaar. Dit departement is binnen de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen de enige nog bestaande en actieve vereniging in de provincie Drenthe. Al vele decennia wordt het sociaal-culturele leven in Gieten en omgeving ondersteund door dit departement.


Om het 150-jarig jubileum niet ongemerkt aan de leden voorbij te laten gaan was er een bijzondere voorstelling in het jaarprogramma van 2014 opgenomen. Het departementsbestuur heeft het welbekende toneelgezelschap Theater te Water weten te contracteren. Theater te Water bestaat al 32 jaar. Het theatergezelschap bestaat uit gepassioneerde acteurs die met heel hun hart en ziel theatervoorstellingen maken. Het is een unieke groep die een goede naam in Noord-Nederland heeft opgebouwd. Een week na de première van hun nieuwe voorstelling De grote schok in Loppersum, voerde het toneelgezelschap voor het jubileum van departement Gieten dit stuk op in Jimm’s Restaurant & Zalen op 27 november jl. De grote schok is een  briljante satire die zich afspeelt in het aardbevingsgebied in Groningen rondom een door een omaatje bewoond stulpje.
 
Voorafgaand aan de voorstelling gaf voorzitter Harm Steenge (foto) in zijn openingsrede een schets over het verleden van 't Nut Gieten. Ook werd een bijzonder woord van welkom uitgesproken tot de bijzondere gasten: de afgevaardigden van de gemeente Aa en Hunze, van het Maatschappijbestuur van het landelijk Nut, van het Districtsbestuur Oost-Groningen en van het departement Wildervank.
Daarna konden de felicitaties in ontvangst worden genomen, waarvoor achtereenvolgens aan het woord kwamen:
- dhr. Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze
- mw. Joyce Jansen-Pierik, voorzitter  Maatschappijbestuur Nut
- dhr. Elle Zandstra, voorzitter Districtsbestuur Oost-Groningen
- mw. Tjits Zwartsenburg, voorzitter Nutsbestuur Wildervank

Naast de nutsleden konden bijzondere genodigden genieten van deze prachtige jubileumvoorstelling.