Archief

 

Vernieuwde website: activiteiten departementen beter te vinden

In december is de website van het Nut www.nutalgemeen.nl vernieuwd. Voor de bezoeker aan de website lijkt er weinig veranderd. Toch brengt de nieuwe website een paar belangrijke verbeteringen. De nieuwe website functioneert bijvoorbeeld als centrale poort naar alle departementen. Ook deze digitale nieuwsbrieven worden vanuit de website gemaakt en verzonden. De opzet van de website kan tegen een geringe vergoeding worden overgenomen voor een eigen departementswebsite. Lees verder

Jubileumtentoonstelling NUT

Tijdens de jubileumjaarvergadering in 2009 waar het 225–jarig bestaan van het Nut werd gevierd was er een tentoonstelling ‘225 jaar Nut’tig leren voor iedereen’. De gedemonteerde tentoonstellingspoppen en banieren staan op dit moment opgeslagen in Edam. De departementen die iets willen gaan organiseren en de elementen willen lenen kunnen contact opnemen met de secretaris van het Maatschappijbestuur Rik Goedman 0299-371160, secretariaat@nutalgemeen.nl.

Samen aan de slag op 18 en 19 maart met NL DOET

Tijdens de jubileumjaarvergadering in 2009 waar het 225–jarig bestaan van het Nut werd gevierd was er een tentoonstelling ‘225 jaar Nut’tig leren voor iedereen’. De gedemonteerde tentoonstellingspoppen en banieren staan op dit moment opgeslagen in Edam. De departementen die iets willen gaan organiseren en de elementen willen lenen kunnen contact opnemen met de secretaris van het Maatschappijbestuur Rik Goedman 0299-371160, secretariaat@nutalgemeen.nl

Even voorstellen: Joyce Jansen-Pierik

Joyce Jansen-Pierik is sinds april 2010 actief in het Maatschappijbestuur van het NUT. Zij draaide het jaar ervoor al mee als aspirantlid en is tijdens het jaarcongres in 2010 als bestuurslid benoemd. Hoog tijd voor een nadere kennismaking met haar. Sinds 2003 is Joyce voorzitter van het departement Olst-Deventer. Dit actieve departement verzorgt iedere maand drie à vier activiteiten. Joyce zelf is direct betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe sucesvolle project van ‘t NUT ‘Wat Doe Jij? ‘ in haar regio. Lees verder

Kort nieuwsdepartementen januari 2011

  • Departement Rotterdam vierde het 225-jarig bestaan met een lezing van prof. dr. A.C. Zijderveld, emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit .
  • Departement Burgum groeit de laatste jaren! Onlangs werd het 300ste lid verwelkomd. Hoe dit gevierd werd leest u hier.
  • Meer nieuws van en over de departementen leest u hier .

SNS Bank hervindt 'Nutsroots' met SNS winkels

Op 15 juli 2009 is in Haarlem de eerste SNS winkel geopend, in tegenwoordigheid van de voorzitter en de secretaris van het Maatschappijbestuur, de heren mr. G.J.C. Schilthuis en F.J. Goedman. Ter gelegenheid van dit nieuwe concept van kleinschalige, toegankelijke banken worden de oude banden met het Nut en de lokale Nutsdepartementen aangehaald. De Nutsspaarbank, waarvan de eerste in 1817 in Haarlem werd gesticht, is voortgekomen uit de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Een tiental jaren geleden zijn de » Lees verder

Nutsbanken gefuseerd met een aantal andere spaarbanken en vormen nu samen de SNS Bank. Een ander deel is gefuseerd tot Fortisbank. Het Nut heeft zich vanaf de oprichting in 1784 gericht op bevordering van emancipatie van – zoals dat in die tijd heette – de gemeene man. Het Nut en de SNS Bank hebben ook nu nog de zelfredzaamheid van de bevolking hoog in het vaandel staan.

Toegankelijke SNS winkels
Met het concept van de SNS winkel, waarbij 150 traditionele bankkantoren worden vervangen door 300 laagdrempelige winkels, past de bank zich aan aan de moderne tijd. De burger wil zelf bepalen wanneer en waar hij/zij bankzaken regelt. Advies en/of informatie is er, ook buiten de kantooruren en via internet, op www.snsbank.nl.

Het Nut en onderwijs
De heer Schilthuis wees bij de opening in Haarlem op het initiatief van het Nut om als eerste particuliere organisatie een deel van de verantwoordelijkheid voor de samenleving op zich te nemen. Het Nut zette zich in voor volksonderwijs, het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, het uitgeven van schoolboeken, het stichten van volksbibliotheken en het openen van spaarbanken. Lezen, schrijven en rekenen en een deugdzaam en spaarzaam leven moesten voor iedereen mogelijk worden. Doel was een samenleving met nuttige en zelfredzame burgers.

Cohesie van de samenleving
Nu 225 jaar later richt het Nut zich nog steeds op het weerbaar te maken van mensen en het bevorderen van hun deelname aan de samenleving. Zoals H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, bij de opening van de jubileumtentoonstelling in Rotterdam, memoreerde: Inzet op sociale cohesie via educatieve initiatieven op lokaal niveau. Met een dubbele positieve uitwerking: * Voor mensen die hier baat bij hebben * Door de inzet van vele Nutsvrijwilligers, die verbindingen maken in hun lokale gemeenschap.

Van spaarbusje naar Internet
De spaarbusjes en spaarbankboekjes hebben plaatsgemaakt voor computerschermen. Door de zelfredzaamheid van de burger steeds centraal te stellen komt de SNS Bank weer uit bij haar oorspronkelijke doelstelling: toegankelijkheid tot 'Nut van 't Algemeen'.

Nutsdepartementen en SNS winkels
Daar waar een SNS winkel wordt geopend wordt een lokaal Nutsdepartement voor de opening uitgenodigd en de oude relatie onderstreept met de overhandiging van een cheque. Zo gebeurde en gebeurt het in Haarlem, Amsterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht, Waalwijk, Helmond, Heerenveen, Almelo, Amersfoort-Noord, Alblasserdam, Maastricht, 's-Hertogenbosch, Zwolle, Leidschendam, Rijssen, Meppel en Wageningen, en er volgen er meer.

Eerste Nutsactiviteit van het winterseizoen 2009-2010 van departement Sluis-Aardenburg

Het vorig seizoen werd afgesloten met het thema 'Kansen en bedreigingen voor de Zeeuwse Zilte Zaligheden'. Oud-burgemeester C. van Liere van Sluis- Aardenburg besprak de vele facetten van de visserij. Een excursie voor de Nutsleden volgde op 22 september toen 43 Nutsleden per bus vanuit Zeeuws Vlaanderen naar Yerseke vertrokken. Als eerste werd er een bezoek gebracht aan de mosselveiling. Deze mosselveiling is de enige in de wereld. Hier werd getoond wat er komt kijken voordat uiteindelijk een partij mosselen » Lees verder

bij een groothandelaar belandt. Uit een scheepsruim wordt uit drie lagen een hoeveelheid mosselen genomen en in een verzegeld emmertje naar de veiling gebracht. De inhoud van het emmertje wordt aan een grondig onderzoek onderworpen. Eerst het bruto gewicht. Dan wordt gekeken of er dode mosselen tussen zitten en hoeveel. Daarna gaan de mosselen door een sorteermachine om de verschillen in grootte, het aantal en het gewicht te bepalen: klein, middel, groot en super. Dan worden de mosselen gekookt en wordt de kleur en smaak beoordeeld. De inhoud van dat ene emmertje bepaalt de kwaliteit van het hele ruim. Een ruim bevat ongeveer 600 mosseltonnen, een mosselton weegt 100 kg.

Vervolgens werd een film vertoond over de schelpdierenvisserij op de Oosterschelde en de nieuwe kweekmethoden (aquacultuur) voor de vis en schelpdieren. Daarna werd een kreeftenhandel bezocht. Uitgelegd werd hoe de kreeften op transport gaan naar de afnemers. In grote bassins met sterk gekoeld water worden de levende kreeften bewaard. Er zaten exemplaren in van een halve tot vier kilo. De kreeften komen uit de Oosterschelde en Canada. Van de kreeften zijn we naar de oesterputten gegaan. In grote bassins in de buitenlucht worden de oesters die geschikt zijn voor de consumptie bewaard. In deze bassins bevonden zich de platte Zeeuwse oester en de creuse, ook wel Japanse oester genoemd. Als je zin had mocht je deze oesters proeven.

Als afsluiting heeft het hele gezelschap van een heerlijke mosselmaaltijd genoten. De bedrijvigheid in Yerseke op het gebied van de 'Zeeuwse Zilte Zaligheden' waren voor velen van ons onbekend. Maar dat is na deze uitstap wel anders geworden. Door op internet eenvoudig Yerseke in te toetsen kan ook u veel te weten komen over dit interessante vissersplaatsje.

Secretaris Sluis-Aardenburg: Dicky Martin

Stichtingshuis Nut toneel van alliantieverdrag met Volksuniversiteiten

Het landelijk bestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (het NUT)en het bestuur van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) hebben op donderdag 10 september in het stichtingshuis van het Nut, op de Kaasmarkt in Edam, een overeenkomst getekend. De alliantie houdt in dat beide organisaties de samenwerking tussen de bij de BNVU aangesloten Volkuniversiteiten en de Nutsdepartementen zullen stimuleren. Belangrijkste reden tot samenwerking is dat beide organisaties streven naar » Lees verder

een hoge kwaliteit van de door hen aangeboden educatie en van mening zijn dat meer aandacht besteed moet worden aan het idee van 'Leven Lang Leren' en non-formele educatie (kennis en vaardigheden, die je opdoet buiten de door de overheid gefinancierde scholen). Het pand op de Kaasmarkt, eigenlijk: Jan Nieuwenhuijzenplein 9, genoemd naar de stichter van het Nut, Jan Nieuwenhuijzen was een goed gekozen historisch decor voor deze gebeurtenis. Martinus Nieuwenhuijzen, de zoon van Jan, was in 1784, bij stichting van het Nut, arts in het pand. De Volksuniversiteiten bestaan binnenkort 100 jaar en de eerste Volksuniversiteit werd door het Nut in Amsterdam gevestigd. De ondertekening werd fotografisch vastgelegd en afgerond met een foto van de beide besturen en medewerkers vóór het pand in Edam.

Lezing 'Het nut van 't Nut' in Delden

Op dinsdag 10 februari had het Nutsdepartement Delden dhr. Ferdy Masselink uitgenodigd. Ferdy Masselink is organisatieadviseur en verhalenverteller. Hij heeft een rijke carrière in het onderwijs achter de rug en helpt nu organisaties bij zingevingvraagstukken en intermenselijke communicatie. Hij doet dit met een niet-alledaagse methode: De kracht van verhalen. Verhalen zijn lange tijd het traditionele middel van onderricht en kennisverwerving geweest. Ook nu bestaat er weer een grote behoefte aan verhalen. Zin- en betekenisgevende verhalen » Lees verder

geven richting en vertellen iets over universele en fundamentele waarden. Ferdy Masselink vertelde in Delden een aantal boeiende, meeslepende en vermakelijke verhalen, omlijst door sfeervolle muziek, die een nieuwe kijk gaven op het begrip 'nut', en ook op het Nut. Zoals altijd spreken verhalen in eerste instantie niet tot het verstand maar tot het gevoel. Bovendien toonden de vertelde verhalen op een zeer herkenbare wijze een manier van leven die is gebaseerd op mededogen en medemenselijkheid. Het programma van deze bijzondere avond, getiteld 'Het nut van 't Nut', was zeer de moeite waard.

Mw. Aly Wagenvoorde, secretaris Nut Delden

Literaire avond Nutsdepartement Delden

Het Nut Delden hield op 11 maart jl. haar jaarlijkse literaire avond. Het is een traditie in Delden om in de Boekenweek een bekende schrijver uit te nodigen. Deze literaire avond werd georganiseerd door het Nut, in samenwerking met de Bibliotheek en de Readshop. Deze keer was Nelleke Noordervliet bij ons te gast. Nelleke Noordervliet debuteerde in 1987 als auteur met de roman "Tine of De Dalen waar het leven woont". Haar volgende romans werden vaak genomineerd voor en bekroond met literaire prijzen. Ze was gastschrijver aan de universiteiten van » Lees verder

Groningen, Leiden, Delft en Berlijn en aan de Sorbonne te Parijs. Ze publiceert verhalen, essays, lezingen en columns in weekbladen en tijdschriften. Met enige regelmaat is ze te gast bij radio- en televisieprogramma's. Haar nieuwste boek "Snijpunt" is geselecteerd voor de Libris Literatuur Prijs 2009. Veel van onze bezoekers kenden Nelleke Noordervliet uit de media en hadden een of meerdere boeken van haar gelezen. Ze waren dan ook erg nieuwsgierig naar de persoon achter de boeken en bijvoorbeeld naar het feit hoe zij aan haar onderwerpen komt. De schrijfster bleek niet alleen interessante boeken te kunnen schrijven, ze was ook een zeer begenadigd spreker. Vol verve vertelde ze over het ontstaan van een aantal van haar boeken. Zo bleek er bijvoorbeeld een verband te bestaan tussen een oogziekte van de schrijfster en het ontstaan van 'Het oog van de engel'. Nelleke vertelde ons bijvoorbeeld ook, dat ze haar overgrootmoeder heeft gekend en dat ze bewondering voor deze sterke vrouw koesterde. Deze overgrootmoeder had in armoedige omstandigheden geleefd en had een kind gekregen van een 'heer van stand'. Het laatste maakte haar leven er niet eenvoudiger op. Deze overgrootmoeder fascineerde Nelleke Noordervliet, hetgeen resulteerde in een roman. Ze schetst in 'Altijd roomboter' het leven van haar grootmoeder, maar natuurlijk niet helemaal naar waarheid. Ondanks veel onderzoek kon ze naar sommige dingen alleen maar raden. Een ander soort boek, dat ze onder onze aandacht bracht, was 'Een stad vol boeken'. Hierin neemt ze de lezer mee op een wandeling door de tijd langs personen en plaatsen, die te maken hebben met Amsterdam als boekenstad. Zij spreekt hierin o.a. met Pieter Cornelisz. Hooft en ontmoet Anne Frank. Nelleke Noordervliet wees ons op de fraaie vormgeving en illustraties van dit boek. Het was een bijzonder geanimeerde avond, waarin er naast haar verhalen plaats was voor het signeren van boeken en het stellen van vragen. Van beide werd dankbaar gebruik gemaakt.

Mw. Aly Wagenvoorde, secretaris Nut Delden

Prinses Laurentien opent tentoonstelling Nationaal Onderwijsmuseum

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is opgericht in 1784. Daarom is in het jaar 2009, 225 jaar later, een goede aanleiding gevonden om stil te staan bij het rijke verleden, maar ook om de blik naar de toekomst te richten. Enkele jaren geleden zocht de heer Jo Thijssen contact met het secretariaat in Edam met de vraag of er daar iets bekend was over 'centsprenten'. Een zoektocht door de eerder uitgegeven jubileumuitgaven, bij 150 en 200-jarig bestaan, leverde niets op; ook de catalogus van het Gemeentearchief in » Lees verder

Amsterdam, waar het archief van de Maatschappij ligt opgeslagen, van de beginjaren tot ongeveer 1960, bood geen uitkomst. Enkele weken na het telefoongesprek werd in de krant een tentoonstelling aangekondigd in het naburige De Rijp, waar prenten te zien zouden zijn, waaronder enkele Nutsprenten. De heer Thijssen werd hier op attent gemaakt en er werd een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het secretariaat in Edam aansluitend aan het bezoek aan De Rijp. De 'mooie plaatjes met aardige praatjes' kregen een gezicht. De bezoekjes die de heer Thijssen daarna aan Edam bracht hebben wellicht een klein beetje bijgedragen aan de uitgave van het mooie boek met Nutsprenten, dat op 4 april werd aangeboden aan H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Met deze handeling werd de tentoonstelling in het Onderwijs Museum geopend.

De prinses sprak de aanwezigen toe en wees o.a. op de raakvlakken die er zijn tussen de strijd tegen de laaggeletterdheid, waar de prinses zich intensief mee bezig houdt, en de doelstelling van het Nut. Zij vond 4 april voor de Maatschappij terecht een feestelijke dag, omdat het Nut 'met stevige wortels en een blik op nu en de toekomst alle reden heeft om feest te vieren'. De prinses wenste het Nut een inspirerend en daadkrachtig jubileumjaar. Zij werd door de deskundigen rondgeleid over de tentoonstelling, waarna er nog tijd was voor gesprekken met verschillende groepen actieve mensen binnen de organisatie.

In de tentoonstelling Nut'tig leren voor iedereen wordt het 225-jarig bestaan van het Nut voor het voetlicht gebracht. Het Nut heeft zich in afgelopen twee eeuwen onder andere ingezet voor het geven van volksonderwijs, het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, het stichten van volksbibliotheken en het oprichten van spaarbanken. Mede dankzij initiatieven van het Nut werd basisonderwijs bereikbaar voor iedereen. Leren lezen, schrijven en rekenen en een 'deugdzaam' en spaarzaam leven leiden moesten voor het 'gewone' volk mogelijk worden. Een samenleving met 'nuttige' burgers was steeds het doel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De originele 19e eeuwse educatieve Nutsprenten zijn onderdeel van de tentoonstelling en verschijnen ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum in het boek Leerzaame Prentjens voor de Jeugd. De tentoonstelling duurt nog tot 29 augustus 2009. Voor meer informatie: www.onderwijsmuseum.nl

» Klik hier voor de openingstoespraak van H.K.H. Prinses Laurentien

» Klik hier voor een impressie van de feestelijke opening door H.K.H. Prinses Laurentien

[Foto: Merel Maissan]

Uitgave 'Leerzame Prentjens voor de jeugd' ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Prenten met voorstellingen van bordeelbezoek, oorlogsgeweld, publieke lijfstraffen en andere minder geschikte taferelen werden in vroeger eeuwen door schoolmeesters uitgereikt aan kleine kinderen. Veranderende pedagogische denkbeelden aan het einde van de Verlichting hebben ertoe geleid dat rond 1800 een ander soort prenten werd vervaardigd, zogeheten schoolprenten, of `leerzaame prentjens » Lees verder

voor de jeugd'. Over Nederlandse schoolprenten is nog maar weinig bekend. Het zijn de kleinere voorlopers van de latere schoolwandplaten, die in veel klaslokalen werden opgehangen. In dit boek worden alle zestig schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen afgebeeld. De zes rijk geïllustreerde hoofdstukken voorafgaand aan deze prenten geven een uitgebreide toelichting op de geschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van deze Nederlandse schoolprenten vanaf de Verlichting tot in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Deze uitgave die in samenwerking met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot stand is gekomen, is tot 15 oktober met €5,- korting te bestellen bij Uitgeverij Matrijs: www.matrijs.com

Thijssen, J.G.L., 'Leerzame prentjens voor de jeugd'. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 2009. ISBN 978-90-5345-373-5, Genaaid gebonden met stofomslag, 216 blz.

Lezing Bertus Hendriks voor departement Bellingwolde

Het was het departement gelukt om op dinsdag 17 maart jl Bertus Hendriks, bekend van radio en tv als Midden-Oostendeskundige, naar Bellingwolde te halen waar hij een boeiend betoog hield. Hendriks is gepensioneerd, maar zat tot voor kort regelmatig aan in het NOS-journaal of bij Nova. Hij nam de aanwezigen mee terug in de geschiedenis, waar Joden overal een minderheid waren en vervolgd werden. De Zionistische beweging o.l.v. Theodor Herzl, was een niet-religieuze geassimileerde groep, wilde daarom ergens een... » Lees verder

zelfstandige staat stichten, had ook in Argentinië of Oeganda kunnen zijn. Gelovige Joden uit Oost-Europa wilden naar Palestina, voor hen waren alle religieuze referenties in dat land. Deze religieuze Joden hebben geen problemen gehad, het waren de nieuwe niet-religieuze joden, die naar Palestina gingen om daar kibboetsen op te richten. Zij vonden het normaal om te koloniseren. Toen Hitler aan de macht kwam kregen de Zionisten meer aanhang; de massa was niet zo welkom, er kwamen niet alleen pioniers naar Palestina, maar mensen die zo probeerden hun leven te redden. Na de Tweede Wereldoorlog blijkt hoe groot de ramp voor de joden is geweest. De Westerse wereld kampt met een schuldgevoel en heeft sympathie voor het idee van het 'Heilige land'. De Palestijnen verweren zich op een tot dan toe ongekende manier, door bomaanslagen en vliegtuigkapingen. Maar we moeten zo wel kennis nemen van het probleem en erkennen dat er nog een partij was in het conflict, die ook legitieme rechten had. Bertus Hendriks stelt dat ondanks bemiddeling en het sluiten van verschillende akkoorden, er weinig of geen vooruitgang wordt geboekt. Israël zal volgens hem de bezette gebieden moeten verlaten en de Westerse wereld zal Israël hier toe moeten dwingen, aldus Hendriks, pas dan zullen er twee staten kunnen ontstaan. Na afloop stelt het publiek verschillende vragen, waaruit blijkt dat men goed heeft geluisterd en probeert mee te denken over de problemen en mogelijke oplossingen. De aanwezigen danken Bertus Hendriks door hem een terecht applaus te geven.

Jubileumfestiviteiten 225 jaar Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Op 16 november 2009 is het 225 jaar geleden dat het Nut werd opgericht door een viertal mensen in Edam, waaronder Doopgezind predikant Jan Nieuwenhuijzen en zijn zoon, de arts Martinus. Gedurende het jaar 2009 zal dit jubileum gevierd worden met verschillende activiteiten. Op 4 april zal in Rotterdam in het Nationaal Onderwijsmuseum een tentoonstelling worden geopend, die gewijd is aan de belangrijke rol die het Nut heeft gespeeld in de geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Onder het motto: 'NUT'TIG LEREN VOOR IEDEREEN, het Nut en drie eeuwen onderwijs, wordt een » Lees verder

De tetonstellling geeft een historisch overzicht van de initiatieven van het Nut ter verbetering van scholen, schoolboeken, het opleidingen van leerkrachten en het instellen van bibliotheken. Deze feiten zijn visueel geplaatst tegen de achtergrond van de pittoreske gevel van het stichtingshuis op het Jan Nieuwenhuijzenplein 9 (de Kaasmarkt) in Edam. De verzameling 19e eeuwse educatieve Nutsprenten, die als beloning op scholen werden uitgedeeld, zullen voor het eerst alle 60 te zien zijn in Rotterdam. Ter gelegenheid van het jubileum worden de Nutsprenten in boekvorm uitgegeven, “Leerzaame Prentjens voor de Jeugd”. Het boek is samengesteld door en voorzien van een begeleidende tekst door emiritus-hoogleraar prof. dr. J.G.L. Thijssen. De tentoonstelling zal van 4 april t/m 29 augustus te zien zijn in Rotterdam en daarna in Franeker, Tiel, Veendam en Gent (België) (onder voorbehoud).

Op 25 april zal in Amersfoort de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Het jaarcongres, het middagprogramma van 25 april, zal dit jaar als thema hebben: 'Sociaal vaardig en veilig in het onderwijs'. Speciale aandacht krijgt het Nutsproject 'Wat doe jij?', Inspringtheater te bevordering van de sociale competentie in het onderwijs. De jongerentheatergroep Young Stage van de SKVR in Rotterdam zal de voorstelling spelen. Een panel van personen gespecialiseerd in onderwijs en integratie zal tips geven hoe deze theaterproductie in het onderwijs en ook daarbuiten kan worden aangewend ter bevordering van de sociale cohesie van de samenleving.

Van 25-29 augustus zal aan de Universiteit Utrecht, ter gelegenheid van het jubileum van het Nut, de jaarlijkse Internationale Conferentie van Onderwijshistorici (ISCHE) gehouden worden. Het onderwerp zal zijn de 'Geschiedenis van het Volkonderwijs' ('Popular Education'). De conferentie is Engelstalig en staat onder leiding van de Nutshoogleraar prof. dr. J.F.A. Braster. Nutsleden kunnen gratis aan de conferentie, of delen daarvan, deelnemen. Meer informatie met programmagegevens op www.ische.com .

Lezing prof. dr. Braster voor departement Sluis-Aardenburg

Op 25 februari 2009 verzorgde professor dr. Sjaak Braster een lezing over de geschiedenis van het Nederlands onderwijs, en de verschillen en overeenkomsten met het onderwijs wereldwijd. Met dia's van klaslokalen, indeling van schoolgebouwen de plaats van de leraar/lerares in de klas en de diverse methodes die door de eeuwen heen in het onderwijs werden toegepast, werd het verhaal verlevendigd. Voor de aanwezigen werden vele zaken duidelijk: waarom het onderwijs zo in elkaar steekt bijvoorbeeld waarom » Lees verder

de ramen links t.o.v. de leerlingen zijn aangebracht. Dit was omdat voor de rechtsschrijvende leerling het daglicht dan volledig op het schrift valt. De heer Braster legde uit waarom het gemiddeld 50 jaar duurt voordat een vernieuwing volledig is doorgevoerd en standaard is geworden. Er werd met aandacht door de aanwezigen werd geluisterd naar de uitleg van o.a. het ontstaan van de leerplichtwet. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dit bracht een levendige discussie op gang, temeer omdat er leerkrachten door het Nut waren uitgenodigd. In totaal waren 24 scholen aangeschreven, helaas vanwege de vakantie, waren slechts 6 leerkrachten van de aangeschreven scholen aanwezig. Doch deze zorgden, tezamen met de aanwezige Nutsleden, voor de nodige stof tot discussie.

Nut participeert in: “Jongeren, niets te doen in Burgum?

Door het sluiten van een aantal horecazaken in Burgum ontstaat er een beperkt uitgaansleven in het dorp. Vorig jaar is dit ook regelmatig aan de orde geweest via de kranten en internet. Verschillende discussies zijn er geweest via Hyves en weblogs, maar tot nu toe heeft dit nog niks concreets opgeleverd. Omdat er vanuit allerlei hoeken toch steeds weer genoemd wordt dat er “niets te doen is in Burgum” heeft een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van het Winkelhiem, 't Nut departement Bergum, » Lees verder

de kerken, Politie, Gemeente en de Stichting Welzijnswerk Tytsjerksteradiel zich op dit verhaal gestort. Eerst moet echter duidelijk worden wat jullie als jongeren voor ideeën hebben! Alleen maar roepen dat er niets te doen is, levert geen concrete ideeën op. De werkgroep wil van jullie als jongeren horen wat er dan voor dat “niets” ingeruild zou moeten worden. Hierbij willen wij alle jongeren van 12 tot (ver) in de 20 jaar oproepen om aan te geven wat jullie in Burgum aan activiteit(en) willen zien. Heb je dus een idee, geef dat dan door via wtoren@t-diel.nl; kees@welzijnwerkt.nl; stougwm@planet.nl of via http://jongt-diel.hyves.nl. Wordt vervolgd. Als je geen internet hebt kun je je idee ook sturen (portvrij) naar: Antwoordnummer 796, 9250 VB Burgum.

Afbeelding: Burgemeester Polderman van Burgum bezoekt de "vragende" jeugd in soos "De Foarikker".

Nutsthemamiddag 2008 - Groningen

Het District Noord-Groningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen organiseerde op zaterdag 15 november in Zaal Balk de Nutsthemamiddag 2008 van de Districten Noord- en Oost-Groningen. Het programma van deze middag werd verzorgd door de Eemsmond Big Band uit Delfzijl onder leiding van dirigent Hennie Maring. Het orkest, dat dit jaar 30 jaar bestaat, telt 22 muzikanten. Zangeres van de band is Agnes Rozeboom. Dat de belangstelling voor deze middag bijzonder groot was bleek wel toen de voorzitter, » Lees verder

mevrouw R.H. Sikkema-Drent, om 14.30 uur de middag opende. In haar openingswoord zei ze, dat het haar een genoegen deed dat zij deze middag 290 nutsleden uit de provincie Groningen welkom kon heten. De komst naar deze middagen is niet alleen voor het programma dat wordt geboden maar ook vanwege de gezelligheid die er heerst. De Band heeft een veelzijdig repertoire met muziek uit de tijd rond de Tweede Wereldoorlog. Zij openen met muziek van Glenn Miller. Daarna volgden nog vele bekende nummers zoals, American Patrol, Love is here to stay, Cabaret, Puttin on the Ritz, String of Pearls, Let there be love, La Paloma, Peyton Place en muziek van The Ramblers. Niet alleen het optreden van de Band maar ook die van Agnes Rozeboom viel bij de aanwezigen bijzonder goed in de smaak. Kortom, ieder genoot. De voorzitter kon dan ook na het spelen van het laatste nummer met voldoening de muzikanten, de dirigent en de zangeres bedanken en overhandigde de beide laatsten daarbij een boeket bloemen. Zij besloot haar dankwoord met iedereen wel thuis te wensen.

Afbeelding: De Eemsmond Big Band [Bron: Eemsmond Big Band, www.eemsmondbigband.nl]

Jan Pronk geeft lezing in Bellingwolde

Jan Pronk zou in het voorjaar van 2008 al naar Bellingwolde komen om een lezing te geven voor het Nutsdepartement, maar moest toen door omstandigheden verstek laten gaan. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt en op donderdag 2 oktober 2008 kwam raspoliticus Pronk graag naar het hoge noorden, naar Bellingwolde dus. In een vlot tempo liet hij zijn kritisch licht schijnen over de vele wereldproblemen. De achtenzestig- jarige Pronk bood het - in grote getale opgekomen - publiek bepaald geen zonnige kijk op de wereld. » Lees verder

Geliefde thema 's van de oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, zoals de armoede in de wereld, passeerden de revue. Ter illustratie volgen enkele citaten "Een derde deel van de wereldbevolking heeft niet veel te eten" "1,2 miljard mensen heeft geen toegang tot gezond drinkwater” en "de armste mensen wonen op de slechtste plaatsen in de wereld".

Ook aan bod kwamen onderwerpen als de Vrede in de wereld, klimaat en milieu en de huidige landbouwpolitiek. Echter, in al zijn verhalen verloochende hij zijn afkomst niet: "Ik ben PvdA-er in hart en nieren, ik ben lid vanaf 1965 en zal nooit bij die partij weglopen". Het Nutsdepartement Bellingwolde kan terugzien op een bijzonder geslaagde avond.

Nutsdepartement Bellingwolde
secr. Stoffer Waalkens

Bericht van 't Nut 2008 online beschikbaar

Het Bericht van 't Nut 2008 is nu ook beschikbaar op de website. U leest hierin meer over de tijdens het afgelopen jaarcongres gehouden lezingen, de aanstaande internationale conferentie over volksonderwijs (ISCHE 2009) en een voorproefje op het programma van de activiteiten tijdens het 225-ste jubileum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 2009. U vindt het Bericht 2008 onder de rubriek 'Publicaties'.

Nut Burgum brengt bibliotheek bij de tijd

Als blijk van waardering voor de goede samenwerking op culturele avonden en speel-o-theek van het Nut Burgum met de bibliotheek kreeg deze laatste een geschenk. Het ontbrak de Burgumer bibliotheek n.l. al jaren aan een nieuwe projectieklok, waarmee de tijdsaanduiding afleesbaar was op de muur. Voor het plaatselijk Nut reden als dank een soortgelijke moderne klok aan te bieden, om daarmee voor personeel, lezers en leden weer bij de tijd te zijn. Op de foto biedt Nut voorzitter Rinse van der Meer bibliotheek-vestigingshoofd Akke Lanting de klok aan.

Vernieuwde Website

Per 1 maart 2008 beschikt de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen over een vernieuwde website. Naast een 'facelift' van de reeds aanwezige functionaliteit zoals bijvoorbeeld voor het raadplegen en bijhouden van activiteitenprogramma's, het zoeken van departementen en het raadplegen van nutspublicaties, is de website uitgebreid met een sectie waarin bezoekers zich op de hoogte kunnen stellen van de actuele ontwikkelingen omtrent het Nut. Dit kunnen berichten zijn van het bestuur, maar ook departementen kunnen de website van het Nut gebruiken » Lees verder

om een groter publiek te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan aankondigingen van belangrijke lezingen, verslagen van activiteiten of aanbevelingen van sprekers, exposities of voorstellingen. Binnenkort zult u hier nader over worden geinformeerd.

De procedure voor het onderhoud van activiteitenprogramma's door de departmenten is in de nieuwe website ongewijzigd gebleven. Omdat de schermafbeeldingen in de Handleiding Programmabeheer niet langer overeenkomen met de vernieuwde website, zal binnenkort een vernieuwde handleiding beschikbaar komen. Deze is op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@nutalgemeen.nl

Thema jaarcongres 2008: 'Afvalverwerking in Nederland'

Als thema voor het jaarcongres 2008 is gekozen voor afvalverwerking in Nederland. Mocht u in uw departement of in uw omgeving deskundigen kennen die in een deskundigheidsgroep hun medewerking zouden willen verlenen aan de invulling van het jaarcongres 2008, dan wil het Maatschappijbestuur graag met deze mensen in contact komen. Contact informatie vindt u elders op deze website. De ledenvergadering en het jaarcongres 2008 vinden plaats op zaterdag 26 april 2008.

Elly A. van den Berg-van Ooijen benoemd tot lid van het Maatschappijbestuur

Als opvolgster van Jos Nieuwenhuis is mevrouw Elly A. van den Berg-van Ooijen uit Wassenaar toegetreden tot het Maatschappijbestuur. Als Friezin is Elly van den Berg ingeburgerd en al jarenlang wonend in Zuid Holand (Wassenaar) met echtgenoot en drie elders wonende kinderen en enkele kleinkinderen. Oorspronkelijk opgeleid voor maatschappelijk werk en pedagogiek is zij werkzaam geweest als lerares psychologie en stagecoördinator op middelbare- en hogere beroepsopleidingen. » Lees verder

Daarna was zij twaalf jaar raadslid in de gemeenteraad van Wassenaar met daarnaast veel vrijwilligerswerk in kerk, staat en maatschappij, onder andere in het bestuur van het Nutsdepartement Wassenaar. Daarin is zij al tien jaar actief als vice-voorzitter evenementen. Elly:"De rode draad in mijn leven is maatschappelijke betrokkenheid; vanuit die betrokkenheid is het boeiend bestuurslid te mogen zijn van het landelijk Nut".

Erepenning van het Nut uitgereikt aan J.J. Nieuwenhuis

Tijdens de ledenvergadering in april 2007 werd afscheid genomen van de heer J.J. Nieuwenhuis, die na een termijn van vier jaar het Maatschappijbestuur verlaat. Hiermee werd erkentelijkheid tot uitdrukking gebracht voor zijn jarenlange inzet voor - en grote betrokkenheid bij onze Maatschappij. De heer Nieuwenhuis heeft ook voor het departementsbestuur van Aalst-Waalre veel betekend en hij is nog actief als bestuurslid van het district Zuid-Nederland. Voldoende reden om hem te eren met de Nutpenning, die vergezeld gaat van een oorkonde.

Het Nut leeft voort in het beeld van Jan Nieuwenhuijzen

Op 14 april 2007 werd bij de Doopsgezinde Kerk in Edam een beeld onthuld van Jan Nieuwenhuijzen, de geestelijke vader van het Nut. Het beeld is door de Maatschappij aangeboden aan het departement Edam t.g.v. het feit dat Edam 650 jaar geleden stadsrechten kreeg en om te benadrukken hoe belangrijk het is om werkelijk te gaan voor een idee. Jan Nieuwenhuijzen en zijn zoon Martinus hadden het idee dat er door betere educatie een betere toekomst zou komen met welvaart en welzijn voor iedereen. Zij zijn gegaan voor dat idee en hebben » Lees verder

daarmee een belangwekkende volksontwikkeling op gang gebracht. Ook in onze tijd is het van belang te werken aan de ontwikkeling en ontplooiing en aan een éducation permanente. Hierbij kunnen wij onderscheid maken tussen het levenslang leren wat gericht is op na- en bijscholing in beroepsvaardigheden enerzijds en anderzijds de algemene ontwikkeling. Breedte-educatie noemt men dat in Vlaanderen; niet alleen levenslang leren, maar ook levensbreed. Het gaat om het vormings- en ontwikkelingswerk, dat mensen weerbaarder maakt in hun maatschappelijk functioneren, om het bevorderen van hun maatschappelijke participatie en het voorkomen dat mensen aan de zijlijn komen te staan en zich niet maatschappelijk kunnen ontplooien. In België wordt breedte-educatie als onderwijs beschouwd en navenant met subsidies gestimuleerd. In Nederland heeft men daarvoor de term 'non formele educatie' bedacht. In ons land worden organisaties als Volksuniversiteiten en Nutsdepartementen beschouwd als vriendelijke vrijwilligersorganisaties, die niet behoeven te worden gesubsidieerd.

Het Maatschappij-bestuur wil de departementen stimuleren met hun activiteiten in de eigen maatschappelijke, educatieve functie te vervullen en zo een actieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in onze samenleving. Dat kan gebeuren door alert in te spelen op plaatselijke ontwikkelingen met educatieve activiteiten, zoals lezingen,cursussen, excursies, cultuurreizen. In de ogen van het Maatschappijbestuur is er voor het Nut nog een wereld te winnen. Dat wij ons daarvoor inzetten hebben wij willen symboliseren met de aanbieding van het standbeeld van Jan Nieuwenhuijzen, onze oprichter, in Edam.
Gijs Schilthuis, voorzitter

Afscheid secretaris Rik Goedman

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2011 trad Secretaris Rik Goedman af als bestuurslid en secretaris. Rik vervulde sinds 2000 de functie van secretaris met grote inzet en betrokkenheid. Niet voor niets ontving hij uit handen van de voorzitter Cor den Boer een Nutspenning. Rik blikte tijdens zijn afscheidsspeech terug op zijn bestuursjaren; wat er veranderd is en hoe actueel de problematiek in het onderwijs weer is waarvoor het Nut zich destijds hard maakte.

 

Online cursus 'Vrijwilligers vinden en binden'

De online cursus 'Vrijwilligers vinden en binden' is een aanrader voor elke organisatie die op zoek is naar (meer) vrijwilligers. De cursus is een initiatief van Movisie. Elk departement kan gratis van deze cursus gebruik maken. Het grote voordeel van deze online cursus is dat op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van het vrijwilligers- management wordt uitgelegd. Meer informatie over de cursus vindt u hier. Wilt u zich meteen aanmelden voor de cursus klik dan hier.

 

 

Joyce Jansen Pierik is sinds april 2010 actief in het Maatschappijbestuur van het NUT. Zij draaide het jaar ervoor al mee als aspirantlid en is tijdens het jaarcongres in 2010 als bestuurslid benoemd. Hoog tijd voor een nadere kennismaking met haar.
Sinds 2003 is Joyce voorzitter van het departement Olst-Deventer. Dit  actieve departement verzorgt  iedere maand  drie  à  vier activiteiten waaronder workshops koken, Turks, Italiaans, leerzame excursies zoals een bezoek aan een gevangenis en rechtbank en lezingen over tal van onderwerpen bijvoorbeeld over de advocatuur, musea, fabrieken en tuinen.
Als financieel administratief medewerker was zij in het verleden werkzaam in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).  Haar werkzaamheden in het MKB eindigde in 2008 door onvoorziene omstandigheden. Zij richt zich daarom nu meer op vrijwilligerswerk en is onder andere overblijfoma op een basisschool. Ook helpt zij kinderen met leren lezen op de St. Willibrordschool in Olst. Samen met haar partner is zij gastouder van twee kinderen. Joyce is 36 jaar getrouwd en heeft drie kinderen, een zoon, twee dochters en een kleindochter en bonuskleinzoon. 

      
            
                  Bestuur vlnr: Elly van den Berg-van Ooijen, Cor den Boer, Rik Goedman, Joyce Jansen-Pierik, Arno Boon

Ook is zij lid van de ledenraad van de Rabobank Salland en denkt ze mee met het Coöperatiefonds. Dit fonds beoordeelt aanvragen van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties die een bijdrage vragen voor diverse activiteiten. Joyce is direct betrokken bij de totstandkoming van het nieuwste project van ‘t NUT ‘Wat Doe Jij? ‘ in haar regio. Enthousiast vertelt zij daarover het volgende: “Sinds dit jaar probeer ik het project ‘Wat Doe Jij?’ uit te rollen in onze regio. We starten in Salland. Als het in Salland goed gaat lopen dan willen we dit als departement verder uitrollen over de provincie Overijssel. Dit doen we in samenwerking met het Theaterschip Drost van Salland in Deventer. Het loopt ongelooflijk goed met dit project. Er hebben zich inmiddels meer dan 40 klassen van verschillende scholen aangemeld. Joyce is druk met het coördineren: financiële dekking zoeken; folder maken, zaken kortsluiten met het theaterschip’. Departementen die ook aan de gang willen met het project ‘Wat Doe jij?’ kunnen hier terecht of contact zoeken met Joyce Jansen-Pierik.

'Laaggeletterdheid' nogmaals onder uw aandacht  

Departement Langstraat gaat in januari 2012 aan de slag met de problematiek van laaggeletterdheid. Elly van den Berg, bestuurder van de maatschappij, zal samen met bestuursleden van het departement de mogelijkheden bekijken om locaal en regionaal de aanpak van laaggeletterdheid vorm te geven. Tien procent van de volwassen bevolking (16-65 jaar) in Nederland is laaggeletterd. Laaggeletterdheid komt voor bij allochtonen en autochtonen, bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij werkenden en niet-werkenden.

NUT-MBO prijs 2011 uitgereikt

 

 Op maandagavond 12 september vond tijdens de opening van het nieuwe MBO-schooljaar in Den Haag de uitreiking plaats van de NUT-MBO prijs 2011. Het bestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was unaniem van mening dat de manier van studeren en werken van Minou Fakhraee Tabar heel goed aansluit bij de doelstelling van ’t Nut: “Het leveren van een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie in onze samenleving.” Minou was blij verrast door de cheque van 1000 euro die aan de prijs verbonden is. Minou volgt op dit moment ook een studie Nederlands Recht.

Gezocht: Secretaris Maatschappijbestuur M/V 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2011 trad  Rik Goedman af als bestuurslid en secretaris. Rik vervulde sinds 2000 de functie van secretaris met grote inzet en betrokkenheid. Niet voor niets ontving hij uit handen van de voorzitter Cor den Boer een Nutspenning. Rik blikte tijdens zijn afscheidsspeech terug op zijn bestuursjaren; wat er veranderd is en hoe actueel de problematiek in het onderwijs weer is waarvoor het Nut zich destijds hard maakte.

NUT helpt mee de laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken

Bij de viering van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op 4 april 2009 hield H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam een toespraak over ongeletterdheid. In navolging van deze inspirerende toespraak wil het Nut het thema ongeletterdheid zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van andere organisaties en geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat elk departement in de komende maanden een informatiemap krijgt toegestuurd met daarin een plan van aanpak om aandacht te vestigen in de eigen regio voor op het taboe en probleem van ongeletterdheid.

Wat Doe Jij? in de regio 

Tijdens het project ‘Wat Doe Jij?’ speelt een jongerentheatergroep realistische scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun gedrag. Thema’s die worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas.  Het project rolt zich inmiddels uit over verschillende delen in Nederland. Corretje Eijgenstein,  project medewerkster ‘Wat Doe Jij?’ voor  ‘t Nut, zette voor u weer de laatste stand van zaken op een rij.

Even voorstellen: wie doet wat voor 't Nut?  

 Eind 2009 werd er door ’t Nut afscheid werd genomen van de vaste medewerkers van het secretariaat in Edam. Voor de uitvoering van de financiële werkzaamheden is toen gekozen om deze uit te besteden.aan het administratiekantoor Flat 14 in Rotterdam. Ingrid Groenenberg en Willem Blom zijn binnen Flat 14 actief voor ‘t Nut. De bestuursondersteuning en alle andere voorkomende werkzaamheden voor het bestuur zoals de interne communicatie via website en digitale nieuwsbrief werd in 2010 uitbesteed aan Irene Agterkamp.

Uit de Modder omhoog

Het beschaven van 'de minder vermogende burger' was twee eeuwen geleden misschien nog een staaltje noblesse oblige, anno 2011 doen de idealen nogal ouderwets aan. Toch herontdekt de politiek de volksverheffing. Dit meldt de Groene Amsterdammer op 9  november 2011 in het artikel 'Uit de modder omhoog' waarin ook de rol van 't Nut wordt belicht.Lees meer

In december is de website van het Nut www.nutalgemeen.nl vernieuwd. Voor de bezoeker van de website lijkt er weinig veranderd. Toch brengt de nieuwe website een paar belangrijke verbeteringen. De nieuwe website functioneert bijvoorbeeld als centrale poort naar alle departementen. Veel departementen hebben gehoor gegeven aan het verzoek van het bestuur om activiteiten en bereikbaarheidsgegevens aan te leveren. Deze zijn te vinden onder de knop Departementen. 

Een update van de activiteiten is voor departementen makkelijk te maken met de standaardformulieren die u hier kunt downloaden.
Voor het landelijk bestuur is er ‘achter’ de website  een afgeschermd archief bereikbaar voor bestuursstukken. Ook de digitale nieuwsbrief wordt opgemaakt en verzonden vanuit een module gekoppeld aan de techniek van de website.

De opzet van de website kan tegen een geringe vergoeding worden overgenomen door departementen voor een eigen departementswebsite.  Er zal dan een departementsnaam aan de banner worden toegevoegd. Het actualiseren en beheren van de departementswebsite is een verantwoordelijkheid voor het departement zelf. Irene Agterkamp (bestuursondersteuning) is aanspreekpunt voor vragen over de website en de digitale nieuwsbrief. U kunt haar bereiken via secretariaat@nutalgemeen.nl en 06-29112645.
 

200 jaar oude Nutsmunt gevonden in Haarlem

 

Op het Hasselaersplein in Haarlem vond de 10-jarige Elena Sissingh dit voorjaar tijdens het spelen een oude munt. Thuis gekomen bleek het te gaan om een herdenkingsmunt ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van 't Nut van het Algemeen. Hoe de munt daar in de grond terecht is gekomen vermeldt het verhaal niet. Tijdens graafwerkzaamheden voor ondergrondse vuilcontainers kwam de munt naar boven. Haar vader meldde deze vondst aan het secretariaat.

SNS steunt Wat Doe Jij?

 De SNS banken openen sinds de zomer van 2010 zogenaamde 'bankwinkels’. Dat zijn geen klassieke banken meer waar geld op te nemen of te storten valt maar waar medewerkers klanten te woord staan en helpen met bankzaken. En dat laatste heel modern door het ter plekke 'online' te doen. De band met de SNS banken is oud, en om die reden stelt de SNS bij elke opening een bedrag van Euro 500,= ter beschikking. Dit bedrag komt ten goede aan het project 'Wat Doe Jij?'.

Onderwijsmuseum verhuist naar Dordrecht

In 2009 vierde ’t Nut nog het 225-jarig bestaan in het onderwijsmuseum in Rotterdam in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden en leek er geen verhuizing op komst. In het najaar van 2010 werd bekend dat de gemeente Rotterdam de subsidie aan het museum zou stopzetten. In het voorjaar volgde  de huuropzegging van het pand aan de Nieuwemarkt en de halvering van de subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Een nogal ongelukkig begin van het nieuwe jaar. De verwachting is dat het museum zich in de zomer van 2012 zal vestigen in gebouw  De Holland in Dordrecht.

Projecten onder de aandacht

Sinds kort is er op de website van het Nut een aparte pagina te vinden waarop de verschillende projecten van het Nut staan beschreven. Deze pagina vindt u onder de knop 'Over 't Nut'; kies daarna voor 'Projecten'. Actuele informatie over de voortgang van de verschillende projecten is hier te vinden.

Familieberichten 

 In de afgelopen periode bereikte de Maatschappij de overlijdensberichten van Henk Mali en Eduard Louis (Pim) Smits. Beide zijn ieder op hun eigen wijze van grote betekenis geweest voor 't Nut. Henk Mali was bestuurslid bij het departement Rotterdam. Pim Smits zette zich jarenlang in voor het district Zuid-Nederland.

Symposium 'Laaggeletterdheid in bedrijf'

Van tijd tot tijd roert de Stichting ‘Lezen en Schrijven’ zich door activiteiten, die aandacht vragen voor het maatschappelijke probleem  van laaggeletterdheid. Zo ook op woensdag 23 mei 2012. VNO-NCW Midden organiseerde in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en provincie Overijssel in het Provinciehuis te Zwolle een symposium onder de titel “Laaggeletterdheid in bedrijf” in het kader van arbeidsmarktparticipatie en basisvaardigheden zoals lezen en schrijven.

'Wat Doe Jij?'  toont zich in vele vormen  

 Tijdens het project ‘Wat Doe Jij?’ speelt een jongerentheatergroep realistische scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun gedrag. Thema’s die worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas.  Het project rolt zich inmiddels uit over verschillende delen in Nederland. Corretje Eijgenstein,  project medewerkster ‘Wat Doe Jij?’ voor  ‘t Nut, doet een greep uit de vele evaluaties van docenten in voorgezet onderwijs en Mbo.

Even voorstellen: de heer J.J. (Jaap) Ruedisulj

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2012 werd Jaap Ruedisjulj door de leden benoemd als bestuurslid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaap sinds 2001 secretaris van het departement Leeuwarden. Dit departement keert vanuit de renteopbrengsten van het eigen vermogen subsidies aan culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds 2005 is Jaap Ruedisulj bestuurslid van Stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds.

ANBI 2014

Voor veel organisaties en verenigingen is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de Belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf. Een organisatie met een ANBI-status is aantrekkelijker voor donateurs. Giften aan een ANBI zijn namelijk fiscaal aftrekbaar.

Twee eeuwen bibliotheken Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Recent verscheen er op een weblog gewijd aan bibliotheken in Nederland, een uitgebreide beschrijving over twee eeuwen bibliotheken van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Hans Krol, gepensioneerd bibliothecaris schreef deze tekst voorzien van mooie illustraties over het Nutsbibliotheekwerk. De bibliotheken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zijn als de voorlopers van de huidige openbare bibliotheek te beschouwen. 

SNS Winkels van bijzondere betekenis voor het Nut

 Van oudsher heeft het Nut nauwe banden met de SNS Bank. In de afgelopen periode heeft de SNS Bank in verschillende gemeenten in het land SNS Winkels geopend. De 150 SNS kantoren maken plaats voor 300 SNS Winkels met ruimere openingstijden, gelijk aan winkelopeningstijden. Wat nog niet bij alle departementen bekend is, is dat bij de opening van elke SNS Winkel het Nut een cheque van €500,00 ontvangt. Deze blijk van waardering voor  ‘t Nut komt vooral ten goede aan het project Wat Doe Jij?

SNS-bank in de klas tijdens Week van het Geld

 De Maatschappij ontvangt bij de opening van elke SNS-winkel een bedrag van 500 euro. Dit geld wordt ingezet voor het project ‘Wat Doe Jij?’ een project op  middelbare scholen.  Minder bekend is dat de SNS-bank ook zelf actief is op scholen. Tijdens de ‘Week van het Geld’ van 7 t/m 11 november staat Financiële Educatie voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs centraal.  De ‘Week van het Geld’ heeft als doel kinderen te leren omgaan met geld. Aan de hand van allerhande onderwerpen rondom het thema geld, zoals: sparen, zakgeld en de geschiedenis van geld, worden kinderen via het onderwijs en ouders financieel bewuster gemaakt.

aank

Projecten gerealiseerd zomer 2015

In de maand mei 2015 heeft het Maatschappijbestuur opnieuw een groot aantal subsidieaanvragen bestudeerd en besloten aan vier projecten een subsidie toe te kennen. Om toekomstige initiatiefrijke aanvragers aan te moedigen informeert het Maatschappijbestuur haar leden en geïnteresseerden over de verschillende projecten. Hieronder aandacht voor de realisatie van twee projecten waaraan in mei 2015 subsidie werd toegekend. 

 

 

Landelijk Nut op facebook

FBDe communicatie van verenigingen verloopt al lang niet meer alleen via traditionele communicatiemiddelen zoals de website of een (digitale) nieuwsbrief. Steeds meer verenigingen ervaren sociale media als meerwaarde in de vindbaarheid op internet en om leden te bereiken en te binden. Ook ‘t Landelijk Nut heeft de eerste stappen op Facebook gezet met een zogenaamde ‘Community-pagina’.

Aandacht voor Nut in uitzending van RTV Noord-Holland

Op 9 mei 2011 besteedde RTV Noord-Holland in het programma 'Oneindig Noord-Holland' aandacht aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de uitzending wordt belicht op welke wijze het Nut een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De redactie is afgereisd naar Edam. In de uitzending wordt duidelijk hoe de verheffing van de minder vermogenden in de samenleving door middel van goed onderwijs door het Nut werd bevorderd.
» Klik hier voor het bekijken van de uitzending.

Nieuws departementen

Het actuele nieuws van de departementen vindt u voortaan onder Departementen / Kort Nieuws op de website van het Nut. Regelmatig ontvangt de Maatschappij berichten die eigenlijk al verouderd zouden zijn op het moment van publicatie van de eerst volgende digitale nieuwsbrief. Deze berichten over bijvoorbeeld aankondigingen van jubilea en andere bijzondere activiteiten zullen daarom in het vervolg direct gepubliceerd worden op deze pagina. Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Stuurt u dan uw bericht naar secretariaat@nutalgemeen.nl

 

 

aank

Districten najaar 2015

Voorafgaand aan de Centrale Districtraadvergadering op 14 november 2015 vergaderen er verschillende districten. Veelal worden de vergaderingen gecombineerd met een cultureel uitje. Hieronder aandacht voor drie districtvergaderdagen.

 

Algemene Ledenvergadering 21 april 2012

 Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april jl. werd mevrouw J. (Joyce) Jansen-Pierik door de vergadering benoemd tot voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zij volgt hiermee de heer C.J. (Cor) den Boer op die tijdens de vergadering terugtrad als voorzitter en bestuurslid. Mevrouw J. (Joyce) Jansen-Pierik is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Maatschappij. Ook mevrouw E.A. (Elly) van den Berg-van Ooijen trad af als bestuurslid. Het was een druk bezochte vergadering waarin een nieuwe beleidsrichting werd vastgesteld.

aank-Adam.jpg

 Projecten departement Amsterdam

De Stichting tot voortzetting van het Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg departement Amsterdam) onderneemt geen activiteiten zoals in vele andere departementen. Het departement Amsterdam beheert een vermogensfonds en keert uit de revenuen donaties uit aan verschillende Amsterdamse projecten binnen de door het departement geformuleerde doelstellingen.  Het departement heeft een impressie van een aantal projecten die de afgelopen periode een donatie mocht ontvangen op een rij gezet.

Het NUTfonds

Begin 2013 ontvingen voor het eerst twee projecten, aanbevolen door de Nutsdepartementen, vanuit het NUTfonds een bijdrage. Inmiddels zijn deze twee projecten gerealiseerd: in het geval van de documentaire over de orgels van de Ottes ondersteunde departement Groningen-Haren de aanvraag. Het Project ‘Dansen is meer dan bewegen’ voor kinderen werd aanbevolen door departement Burgum.

Het archief actueel

Ook in de afgelopen periode kwamen er weer regelmatig vragen en artikelen binnen over ’t Nut van weleer. Zo ontving de maatschappij van een van de leden een verslag van een biologiecursus van 't Nut in Goor uit 1942; gevonden tijdens het opruimen van spullen.

Het archief actueel

 Het archief van de Maatschappij is opgeslagen in het pand in Edam. Het Maatschappijbestuur heeft Cor den Boer, na zijn aftreden als voorzitter in april 2012, bereid gevonden om orde te scheppen in de vele opgeslagen stukken. Het archiefmateriaal in Edam bestaat onder andere uit correspondentie tussen het Maatschappijbestuur en de departementen, stukken over ledenaantallen en verslagen van vergaderingen. Na opschoning zal het archief worden overgebracht naar het Gemeentearchief in Amsterdam.

Wat Doe Jij? ook bij Jeugd Theaterschip Deventer

 

In juni is er door het departement Olst-Deventer contact gezocht met de afdeling educatie / jeugdtheaterschool van het Theaterschip Drost van Salland. Het plan is om in Salland voorstellingen te geven in het voortgezet onderwijs in het kader van het Project : Wat Doe Jij ? Het project zal hiermee een vervolg krijgen buiten Rotterdam waar een succesvolle aftrap van het project plaats vond in 2007. Het NUT werkt in Rotterdam samen met de SKVR en de jongerentheatergroep Young Stage. Joyce Jansen Pierik, voorzitter van het departement Olst-Deventer, is aanjager van het project in Salland.

Het NUTfonds

Tot 2012 initieerde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zelf activiteiten en projecten. Het Maatschappijbestuur en medewerkers vervulden daarbij een actieve rol. In het beleidsplan voor de jaren 2012-2016 van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is vastgelegd dat de Maatschappij, in plaats van zelf activiteiten te initiëren en te organiseren, een fonds instelt, kortweg het NUTfonds. 

Wat Doe Jij?' op volle sterkte in schooljaar 2012 - 2013

 

Tijdens het project ‘Wat Doe Jij?’ speelt een jongerentheatergroep realistische scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun gedrag. Thema’s die worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas. Het project heeft zich inmiddels over verschillende delen in Nederland uitgerold. Corretje Eijgenstein, project medewerkster van  ‘Wat Doe Jij?’ voor ‘t Nut, beschrijft voor u de laatste stand van zaken.

 

aankarchief2 

Archief actueel

Het maatschappijbestuur ontvangt regelmatig per email vragen over de geschiedenis van het Nut of over mensen die in het verleden met het Nut te maken hadden. Het maatschappijbestuur is blij dat Cor den Boer, oud-voorzitter, de deskundige beantwoording van deze vragen ter hand neemt. In de boeken en de nog aanwezige correspondentie in Edam speurt hij geregeld naar antwoorden op de binnengekomen vragen.

aank

Toekenningen Nutfonds

Elk jaar ontvangt het Maatschappijbestuur vele tientallen subsidieaanvragen die stuk voor stuk uitvoerig behandeld worden tijdens de bestuursvergaderingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de doelstellingen van het te subsidiëren project en of deze in lijn zijn met de oorspronkelijke doelstellingen van ’t Nut. Tijdens de laatste vergadering in september 2015 boog het bestuur zich over 13 aanvragen, waarvan er uiteindelijk 3 zich mogen verheugen op een bijdrage, variërend van € 700,= tot € 5000,=. Wat nu volgt zijn beschrijvingen van initiatieven die mede dankzij de steun van het Nutfonds tot stand kwamen in 2015.

Het NUTfonds

Begin 2013 ontvingen voor het eerst twee projecten vanuit het NUTfonds een bijdrage. Er volgden meer projecten die subsidie ontvingen. In augustus 2013 werd aan een viertal projecten subsidie toegekend. Sommige projecten zijn gerealiseerd en andere zijn nog in voorbereiding.

Evaluatie 'Wat Doe JIj?' en afscheid van Corretje Eigensteijn

Dinsdag 18 juni was er een evaluatiebijeenkomst over het project ‘Wat Doe Jij?’ bij de SKVR in Rotterdam. Bijna alle zeven regio's waar het project speelt waren vertegenwoordigd. Tijdens de evaluatie was te  horen hoe in de verschillende regio's het project wordt opgepakt en hoe men denkt verder te gaan. Er werd teruggeblikt op de start van het project.

ANBIaank

ANBI 2014

Voor veel organisaties en verenigingen is het belangrijk om een ANBI-verklaring van de Belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf. Een organisatie met een ANBI-status is aantrekkelijker voor donateurs. Giften aan een ANBI zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. Per 1 januari 2014 zijn de regels voor de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingrijpend gewijzigd.

aankarchief2 

Archief actueel: bezoek Edam

Hebt u wel eens gedacht aan de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de stad Edam, en dan niet alleen om de kaasmarkt? Die kaasmarkt heet nu het Jan Nieuwenhuyzenplein omdat 230 jaar geleden dominee Jan Nieuwenhuyzen in het huis van zijn zoon Martinus de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen oprichtte.

Winnaar NUT-MBO prijs 2010: Ragnhilde van Dijk

Op 5 oktober werd tijdens een feestelijke lunch met vertegenwoordigers van de regering en Kamerleden voor de eerste keer de Nut-MBO prijs uitgereikt aan Ragnhilde van Dijk uit handen van Cor den Boer, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ragnhilde is net afgestudeerd als verpleegkundige bij het Alfa-college in Groningen. De uitreiking van de geldprijs door het NUT ter waarde van duizend euro vond plaats tijdens de zesdaagse week van het Middelbare Beroepsonderwijs op het Plein in Den Haag.

NUT-MTC

Er gaat niets boven Groningen! Als enige provincie in Nederland is er een stichting Museum- Theater- Commissie (MTC) actief. De MTC, ook wel kortweg de commissie genaamd, is voortgekomen uit de districten Noord- en Oost-Groningen van de Maatschappij. Het doel van de stichting is voor nutsleden in de provincie Groningen reizen te organiseren naar theatervoorstellingen en musea in binnen- en buitenland. De commissie bestaat momenteel uit twee leden die nauw samenwerken: Piet Oosterhoff en Margré Oostlander.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 20 april 2013

Op 20 april 2013 vond de 221-ste Algemene Ledenvergadering van t’ Nut plaats  in Amersfoort. De vergadering werd gehouden in de herbestemde zeepfabriek Rohm en Haas gelegen aan de Kleine Koppel in Amersfoort. De locatie sloot goed aan bij het middag programma. Een oude traditie werd in ere hersteld. In de middag was er een cultureel programma voor de aanwezigen.

Even voorstellen: de heer M.M. (Maarten) Rietveldt

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2012 werd Maarten Rietveldt door de leden benoemd als bestuurslid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Maarten vervult de rol van secretaris binnen het bestuur.  

Maarten is al 32 jaar voorzitter van het Nutsdepartement Hoogezand-Sappemeer en was tot voor kort gedurende 15 jaar voorzitter van het district Oost-Groningen.

Bezoek Stadsarchief van Amsterdam

Op dinsdag 26 en vrijdag 29 november jl. hebben zo’n 65 leden gebruik gemaakt van de unieke mogelijkheid het stadsarchief in Amsterdam in De Bazel te bezoeken onder leiding van een ervaren gids. De Bazel, gebouwd in de jaren 20, is het voormalig hoofdkantoor van de Nederlandse Handel-Maatschappij, een bankonderneming opgericht door Koning Willem I. Het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is in het stadsarchief ondergebracht.

 

Unieke rondleiding voor leden van ’t Nut in het Stadsarchief van Amsterdam 

Het archief (tot ongeveer 1974) van de Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen is ondergebracht bij het Stadsarchief Amsterdam in het gebouw De Bazel, het imposante voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Eind november zijn er in de vitrines stukken uit het archief van ’t Nut te bezichtigen. Het archief organiseert daarom speciaal voor Nutleden rondleidingen.

Het archief actueel: de edelmoedige daad

Het archief van de Maatschappij is opgeslagen in het pand in Edam. Het maatschappijbestuur heeft Cor den Boer, na zijn aftreden als voorzitter in april 2012, bereid gevonden om orde te scheppen in de vele opgeslagen stukken. Regelmatig komen er ook bij het secretariaat ook vragen binnen over de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Cor den Boer bezoekt regelmatig het archief in Edam om antwoorden te vinden op die vragen. In januari 2013 kwam de volgende vraag binnen. 

Centrale Districtraad: NUTfonds dichterbij 

Op 3 november jl. vond de Centrale Districtraadvergadering plaats in Amersfoort. Het Maatschappijbestuur en de districten spraken tijdens deze vergadering onder meer over het project laaggeletterdheid en de nadere uitwerking van het NUTfonds. Ook meldden de verschillende districten wetenswaardig nieuws vanuit hun achterban.

Onderwijsmuseum opent deuren voor publiek

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is lid van de 'Vrienden van het Onderwijsmuseum'. Het museum opent op 11 juli 2015 naar verwachting haar deuren voor het publiek in het voormalige gebouw van De Holland in Dordrecht. 

 

Projecten mede dankzij NUTfonds gerealiseerd

 In de afgelopen twee jaar hebben verschillende projecten subsidie ontvangen van 't NUTfonds. Behalve een financiële verantwoording achteraf verneemt de Maatschappij steeds vaker ook een bericht over de realisatie van het project. Van de Rotterdamse organisaties Resto VanHarte en de Stichting Kinderburgemeester Nesselande ontving 't Nut leuke en goede berichten retour.

 

 

‘Kunst op Stap’ in Nutshuis

De eerste verdieping van het pand van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Edam, ook wel Nutshuis genoemd, wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt door het secretariaat. De verdieping functioneerde al enige tijd slechts als opslag voor de oude boeken van 't Nut en voor een deel van het archief. Het archief zal de binnenkort verhuisd worden naar de zolder.

Even voorstellen: de heer J.W.H. (Jan Willem) Offerhaus

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen op 21 April 2012 werd Jan Willem Offerhaus door de leden benoemd als bestuurslid van de Maatschappij. Jan Willem Offerhaus (1942) trad toe tot het maatschappijbestuur vanuit zijn functie als penningmeester in het bestuur van het Jan Nieuwenhuyzen Fonds.

Het NUTfonds

In maart 2014 zijn vanuit het Nutfonds weer subsidies toegekend aan verschillende projecten. Eén van die projecten die subsidie kreeg toegekend is de schrijfwedstrijd Write Now! van de stichting Passionate Bulkboek in Rotterdam. Write Now! is een schrijfwedstrijd voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud. Jongeren kunnen hun proza of poëzie – of dat nu verhalen, gedichten, rap, filmscènes of toneelteksten zijn – insturen bij een van de regionale voorronden.

 NUT in Onderwijsmuseum Dordrecht 

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, het grootste onderwijsmuseum van Nederland, heeft in juli 2015 zijn deuren heropend voor het publiek. Het museum mag zich inmiddels verheugen op een groeiend aantal bezoekers, zowel door de week als in het weekeinde. Ook scholen weten de weg naar het museum te vinden.

Panelen jubileumtetoonstelling

Tijdens de jubileumjaarvergadering in 2009 waar het 225 –jarig bestaan van het Nut werd gevierd was er een tentoonstelling ‘225 jaar Nut’tig leren voor iedereen’. De gedemonteerde tentoonstellingspoppen en banieren staan op dit moment opgeslagen in Edam. De departementen die iets willen gaan organiseren en de elementen  willen lenen kunnen contact opnemen met de bestuursondersteuning, secretariaat@nutalgemeen.nl.

 

 

Opzet nieuwe website ook beschikbaar voor departementen

In december 2010 is de website van het Nut www.nutalgemeen.nl vernieuwd. Voor de bezoeker van de website lijkt er weinig veranderd. Toch brengt de nieuwe website een paar belangrijke verbeteringen. De nieuwe website functioneert bijvoorbeeld als centrale poort naar alle departementen. Veel departementen hebben gehoor gegeven aan het verzoek van het bestuur om activiteiten en bereikbaarheidsgegevens aan te leveren. Deze zijn te vinden onder de knop Departementen. 

Het NUTfonds

In mei 2014 zijn vanuit het Nutfonds voor de tweede maal dit jaar subsidies toegekend aan een vijftal projecten in Nederland. Elk van deze projecten staat in de ogen van het maatschappijbestuur in het verlengde van de oorspronkelijke doelstelling van ’t Nut.

Algemene Ledenvergadering 18 april 2015 in Kampen

De 223-ste Algemene Ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 18 april a.s. in Kampen. Het departement Kampen en de burgemeester         drs. mr. B. Koelewijn heetten de leden van het Nut van harte welkom. Na de vergadering was er een speciaal programma voor de leden georganiseerd door het Nutsdepartement Kampen.

 

Het NUTfonds

In het vierde kwartaal van 2014 ontving het Nutfonds opnieuw een aanzienlijk aantal aanvragen van landelijke initiatieven die met behulp van de ondersteuning van fondsen tot uitvoer gebracht gaan worden. Het Nutfonds heeft de verschillende plannen getoetst en besloten een 6-tal projecten, die overduidelijk in lijn staan met de oorspronkelijke doelstellingen van ’t Nut, financieel te ondersteunen.

  224-ste Algemene ledenvergadering in Bellingwolde

Op zaterdag 16 april 2016 zal de 224-ste Algemene Ledenvergadering op uitnodiging van departement Bellingwolde worden gehouden in het dorpshuis ‘De Meet’ in Bellingwolde. Het departementsbestuur heeft een interessant programma samengesteld na de vergadering voor de leden van 't Nut.

Projecten ondersteund door NUTfonds

In de maand mei 2015 heeft het Maatschappijbestuur opnieuw een groot aantal subsidieaanvragen bestudeerd en besloten aan vier aanvragen een subsidie toe te kennen. Om toekomstige initiatiefrijke aanvragers aan te moedigen informeert het Maatschappijbestuur haar leden en geïnteresseerden over de achtergronden en doelen van de verschillende projecten.

aank

Nutfonds start in 2016 met ondersteuning van drie projecten

In de periode van september tot januari 2015 ontving het Nutfonds een 14-tal aanvragen die door het Maatschappijbestuur uitvoerig bestudeerd zijn. Het Nutfonds heeft tijdens de laatste toekenningsronde opnieuw een aantal projecten gekozen die op financiële tegemoetkoming uit het fonds mogen rekenen.

VSB NUT

 Landelijk NUT gaat samenwerken met VSBfonds

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2016 gaf de heer Eerde Hovinga van het VSBfonds, een toelichting op de samenwerkingsovereenkomst die het Jan Nieuwenhuyzenfonds en ’t Nut aangaan met het VSBfonds. Al in 2012 tijdens de 220-ste ALV van ’t Nut werd het beleid vastgesteld dat de basis vormt voor deze samenwerking.

NUT vestigt aandacht op actie NL DOET

 Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Het Nut vraagt graag aandacht voor deze actie omdat deze maatschappelijke betrokkenheid stimuleert en laat zien welke belangrijke rol vrijwilligers spelen in onze samenleving.

aank

Nutfonds steunt tuingeluk en andere projecten

Ook in het eerste kwartaal van 2016 werd het Nutfonds door vele organisaties uit het gehele land benaderd voor financiële ondersteuning. Bij de beoordeling van aanvragen bekijkt het bestuur nauwkeurig of de doelstellingen van de ingezonden initiatieven in lijn zijn met de doelstellingen van ’t Nut, betreffende educatie en ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en een betere toekomst voor iedereen. Op basis daarvan is aan vijf projecten subsidie toegekend.

aank

Fondsenwerving

In de gelederen van het Nut realiseert men veel maatschappelijk relevante plannen die bijdragen aan een gezonde samenleving. Het is zonde als een goed idee op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen. Nu er tijdelijk geen aanvragen bij het Nutfonds kunnen worden ingediend is het natuurlijk wel mogelijk andere fondsen te benaderen. ’t Nut zet een aantal tips op een rijtje waarmee u een heldere en zo succesvol mogelijke aanvraag indient.

Aankondiging Volksbank

 De Volksbank

De SNS bank kent een lange geschiedenis en gaat binnenkort, na een donkere periode van tegenslagen, schandalen en verliezen, verder onder een frisse nieuwe naam: de Volksbank. Het is juist die naam die ons opnieuw luid en duidelijk herinnert aan het ontstaan van Nutsspaarbanken voor het volk, ongeveer twee eeuwen geleden. Bij de oprichting van de eerste Nutsspaarbanken waren de maatschappelijke verhoudingen in ons land echter heel anders dan nu.

Aankondiging Volksbank

 Het archief actueel

Het verleden van het Nut staat regematig in de belangstellling. In het hiernavolgende aandacht voor een publicatie van de historische vereniging op Goeree-Overflakkee en de voormalige nutsbibliotheek in Nijkerk.

ALV 2016 aankondiging

  224-ste Algemene ledenvergadering in Bellingwolde

Op zaterdag 16 april 2016 werd de 224-ste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het dorpshuis ‘De Meet’ in Bellingwolde op uitnodiging van het Nutsdepartement aldaar. De leden werden gastvrij ontvangen.

 

Het NUTfonds

Eind september 2014 zijn voor de derde maal dit jaar subsidies toegekend vanuit het Nutfonds. Ook dit keer is gekozen voor twee projecten met doelstellingen die in lijn zijn met de doelstelling van ’t Nut.  Hieronder treft u meer informatie aan over deze twee organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor de maatschappelijke verbinding in Nederland.

't Nut ontmoet VSB

Op 25 januari 2017 was er een officieel moment bij VSB in Utrecht om de samenwerking te vieren tussen het Nutfonds en VSB. Sinds november 2016 behandelt VSB de subsidieaanvragen voor het NUTfonds.

Piet 2017 1

Even voorstellen: de nieuwe voorzitter Piet Hamelink

Piet Hamelink is de nieuwe voorzitter van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Piet is een Nutsman in hart en nieren; op Noord-Beveland en voor district Zuid-Nederland is hij al vele jaren actief voor het Nut.

pand

Nutspand in verkoop 

Het pand van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Edam aan het Jan Nieuwenhuizenplein 9 wordt verkocht. De communicatie met de leden verloopt steeds meer digitaal. Hiervoor is dus een vaste zetel voor het secretariaat niet meer nodig. Ook voor de ledenbijeenkomsten en -vergaderingen wordt het gebouw niet meer gebruikt.

aank

Klankbord voor het Nutfonds

Eind 2016 heeft de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeenen de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds - de stichting die vermogen beheert voor het Nut - de plannen tot intensieve samenwerking met VSBfonds bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Subsidieaanvragen voor het NUTfonds.kunnen voortaan via het VSBfonds worden ingediend.

Algemene Ledenvergadering op 16 april 2011 in Olst

Op zaterdagochtend 16 april vond de 219e Algemene Ledenvergadering plaats in het Holstohus in Olst. Vijfendertig Nutbestuurders afkomstig uit alle delen van Nederland bezochten deze vergadering. Naast de behandeling van de agendapunten werd ook afscheid genomen van Rik Goedman. Het thema van deze jaarvergadering was: Vrijwilligers werven en behouden; hoe houd ik mijn departement jong en actief? Jeroen Joon, voorzitter van de Stichting Platform Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, gaf een presentatie.

Aankondiging sport

 Volksvermaak: 't Nut en sport

Velen van ons maakten op de lagere school voor het eerst kennis met sport door het vak lichamelijke opvoeding. Tot halverwege de 19de eeuw was lichamelijke opvoeding echter geen vanzelfsprekendheid op scholen. Dat de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een groot verleden heeft in het onderwijs in Nederland is inmiddels bekend. Maar wat heeft ’t Nut met sport?

Aaank EdamsMuseumlogo

Het Nut in Edams Museum

Op donderdag 30 maart 2017 kwamen genodigden samen in het Edams Museum ter gelegenheid van de opening van een nieuwe vitrine met daarin door het Nut geschonken objecten. Deze in de wand ingebouwde vitrine in de Burgemeesterskamer maakt voortaan deel uit van de vaste collectie in het museum. De organisator en initiator van dit project was directeur Robbert Lammers. De portretten van Jan en Martinus Nieuwenhuijzen, die in bruikleen zijn gegeven, zijn voortaan ook onderdeel van de vaste collectie van het museum.

Het archief actueel

Ook in de afgelopen periode kwamen er weer regelmatig vragen of artikelen binnen over ’t Nut van weleer. Zo ontving de maatschappij van de heer Willy Rouquart, medailleverzamelaar, een artikel dat gepubliceerd werd in de ‘Gendtsche Tijdinghen’ een tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent over een medaille van 't Nut voor een menschlievende daad.

225 ALV OLst

225-ste algemene ledenvergadering in Olst 

Op zaterdag 29 april 2017 werd de 225-ste algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in het Holstohus in Olst. Voorafgaand aan de vergadering heet de vicevoorzitter van het departement Olst-Deventer, de heer Geenen, de ruim zestig aanwezige leden van het Nut welkom. De toespraak van de burgemeester van Olst was memorabel.

vierkant steeg 2017

"Wat Doe Jij?" wordt vervolgd

Ruim drie jaar na het beëindigen van Wat Doe Jij? als landelijk Nutsproject is het project nog springlevend in verschillende regio's.